راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی ( قسمت دوم) . دکتر امان اله رجبی

عبور از بحران اقتصادی ( قسمت دوم)
در ادامه یادداشت بررسی راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی با هدف ارائه روشهای علمی و عملی برای کسب و کارها به مولفه های چند گانه موفقیت پرداختیم.
این روشها در صورتی که به درستی اجرا و پیاده سازی گردد. باعث عبور از بحران پیش رو خواهد شد.

۱ – نقاط بحرانی فعالیت :

هر سازمان یا شرکتی به فراخور نوع و هدفگذاری انجام شده و حیطه و نوع محصول دارای نقاط بحرانی متعددی در حوزه های مختلف اعم از مدیریتی و اجرایی می باشد که شناخت آنها باعث جلوگیری از خطای انسانی و کارکردی بوده و موفقیت بنگاه را رقم خواهد زد.
این نقاط بحرانی که با بررسی کارشناسی و ارزیابی های دقیق علمی قابل شناسایی می باشد بعضا با خطرات پیش روی سازمان اشتباه گرفته می شود.
لذا عدم شناسایی دقیق این نقاط باعث درجا زدن و در حالت حاد آن موجب عقب گرد بنگاهها در حوزه هایی مانند فروش می گردد.
حال باید دید این نقاط چطور با کار کارشناسی قابل شناسایی می باشد.

روشهای شناسایی نقاط بحرانی:
– ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل
– مشاهده ی فرایندها و رتبه بندی آنها
– میزان فروش و کسب سود سازمان
– مقایسه با سایرین( رقبا )
– میانگین رشد اقتصادی کشور در سال بررسی
حال با توجه به آنچه که گفته شد یک شرکت باید نقاط بحرانی خود را بشناسد.
این شناسایی همانگونه که گفته شد باعث کاهش و یا حذف خطاها و افزایش راندمان بوده و مدیریت را در جهت تصمیم گیری درست یاری خواهد داد.

۲ – SWOT :
SWOT مخفف کلمات Strengths, Weaknesses, Opportunities و Threats
به معنی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است.
تجزیه و تحلیل swot چهارچوبی را به سازمان ارائه می دهد که در آن موقعیت رقابتی، حال شرکت و برنامه ریزی استراتژیک ان را نمایان می کند.
با انجام این برنامه مهم در شرکت ها تمام موانع پیش رو و فرصت ها آشکار و ضعف ها و تهدید هایی که در نتیجه ی عملکرد غلط ایجاد شده، یا ایجاد خواهد شد. برطرف و جلوگیری می گردد.
در حقیقت swot انجام این کار معیارهای واقع بینانه ای به شمار در ادامه کسب کارتان خواهد داد.
* نقاط قوت (Strengths)
نقاط قوت نشان می دهد شما و سازمانتان چه برتری نسبت به رقبا و بازار و محیط اطراف خود دارید.
به عنوان مثال برند قوی شما، محصول منحصر به فرد شما، کیفیت اول شما، منابع انسانی کارآزموده ی شما و همه اینها جزء نقاط قوت شما بحساب می آید.
حال کاربرد این موارد چیست.
با دانستن نقاط قوت شما ممکن است بخواهید در مقابل هجمه ی رقیب و یا معرفی کی محصول جدید استراتژی بازاریابی بچینید که موفقیت ان در گرو دانستن نقاط قوت برای عملکرد بهتر و برنامه ریزی دقیقتر می باشد.
* نقاط ضعف (Weaknesses)
نقاط ضعف اجازه نمی دهد عملکرد و پتانسیل های سازمان به حد مطلوب برسد. این نقاط که کسب و کار باید برای برتری پیدا کردن نسبت به رقبا، آنها بهبود بخشد.
در حقیقت CPM سازمان شماست و باید بهبود یابد. نقاط ضعف یک سازمان به فراخور اندازه ی آن ممکن است کمبود سرمایه یا سرمایه گذاری، برند ضعیف، کارکنان و ریزش مدام انها، مقبولیت اجتماعی، کیفیت پایین، فروش و بازاریابی بیما ران باشد.
* فرصت‌ها (Opportunities)
فرصت ها عوامل داخلی و خارجی هستند که می توانند مزیت رقابتی برای شما به ارمغان آوردند.
به عنوان مثال با افزایش نیروی انسانی در حوزهی بازاریابی، مناطق و حوزه های جدیدی به زیر مجموعه ی فروش اضافه شده و باعث افزایش فروش خواهد شد.
* تهدیدها (Threats)
عواملی که احتمال صدمه و آسیب و یا اختلال در فعالیت شما را باعث می گرددند و نتیجه ی آن ممکن است از دست دادن بسیاری از مزیت ها باشد.
به عنوان مثال بحران های اجتماعی مانند اعتراض، قطع یکباره ی اینترنت، شیوع بیماری های واگیردار و …
** روش اجرای SWOT:
روش اجرای این روش تجزیه تحلیل متفاوت بسته به نوع شرکت و منمابع انسانی ان متفاوت می باشد.
در اصل کشف و ثبت مولفه های چهارگانه مقدمه ای بر این تحلیل بوده و در صورت انجام آن یک کارشناس و یا مشاور استراتژی قادر خواهد بود راهکارها و موارد ان را برای شما ارائه نماید.

۳ – برنامه ریزی منابع انسانی:
برنامه ریزی در حوزه منابع انسانی یکی از مهمترین فعالیت های هر شرکت بوده که حیات و ممات آن موابسته به این موضوع و انجام صحیح ان می باشد.
این کار یک فعالیت کاملا تخصصی در زمینه فرایندهای کاذی بوده که نیازمند حضور متخخص امر در این حوزه می باشد.
برنامه ریزی در حوزهی منابع انسانی در شرکت ها شامل موارد زیر بوده که در صورت تمایل به کسب اطلاعات در خصوص هریک نیازمند مطالعه و یا اخذ مشاوره از یک فرد امین می باشید.

*برنامه ریزی جذب و به کارگیری منابع انسانی *برنامه ریزی آموزش و ارتقاء منابع انسانی
*برنامه ریزی و ارائه شرح وظایف و ارزیابی های بعدی منابع انسانی

**سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

**جلوگیری از بیماری های رایج منابع انسانی ( از بعد تخصصی و در حیطه ی کارکردی نه جسمی)

**نگهداشت و جلوگیری از ریزش منابع انسانی

۴ – تدوین فرایندها:
تدوین فرایندهای هر کسب و کار در واحدهای مختلف و ارتباط هر یک از آنها در این حوزه قرار گرفته و لازمه ی آن تهیه چارت سازمانی درست و تعریف اهداف و برنامه هایی است که در مرحله قبل به آنها اشاره شد.
پس از مشخص شدن شرح وظایف هر یک از نیروها و اموزش های بنیادی به انها فرایندهای سازمان می تواند هم به روش الکترونیک و هم به روش سنتی پیاده سازی و جهت اجرا به پرسنل ابلاغ شود .
ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت ویژه می باشد که در صورت تدوین نادرست فرایندها، تمامی فعالیت های سازمان مختل و چه بسا باعث نابودی آن شود.

۵ – Roadmap:
همانگونه که از اسم این واژه برمی آید Roadmap یعنی نقشه راه کسب و کار؛ مطالعه و بررسی همه ی راه های ایجاد ، راه اندازی، فعالیت و ادامه ی مسشیر کسب و کار با تمام جزئیات آن و بررسی مولفه هایی که به آنها در صفحات قبل اشاره شد.
ذکر این نکته در این قسمت حائز اهمیت است که هر بخش از سازمان با توجه به نوع کاری که انجام می دهد دارای Roadmap اختصاصی و در نهایت یک نقشه راه کلی برای سازمان ترسیم می گردد؛ تا بنگاه به هدف خود نائل گردد.
تنظیم نقشه راه:
برای روشن شدن موضوع و مفهوم Roadmap نمونه ای از این طراحی و برنامه ریزی در حوزه ی بازاریابی و فروش را بررسی می کنیم.
برتای تنظیم Roadmap بازاریابی و فروش و تهیه نقشه ی مفهومی آن فقط یک بخش و یا واحد بازاریابی و فروش مسئولیت نداشته بلکه تمام شرکت در این امر دخیل می باشند. برای تنظیم نقشه راه عملیات بازاریابی بنگاه و یا کسب و کار، قسمت‌هایی چون مدیریت عامل، واحد بازرگانی، بازاریابی و فروش، مالی و حسابداری، کارشناسان فنی مدیر تولید واحد تامین یا خرید کالا، خدمات پس از فروش، همگی در این فرایند و هدایت برنامه ی بازاریابی شرکت نموده و در تنظیم نقشه راه نسبت به فعالیت خود اطلاعاتی را ارایه می نمایند، تا مدیریت بازاریابی بتواند برنامه ی کاملا مشخصی را ارائه نماید. برای این منظور مولفه های روشی را برای اجرا اشاره می نماییم:

– اهداف کلیدی سازمان را می شماریم.
– میزان هزینه ی انجام هر کار را مشخص می کنیم.
– تاریخ و زمان نیل به اهداف و زمان صرف شده را محاسبه می کنیم.
– قابلیت های قسمت های مختلف را ارزیابی می کنیم. و در صورت مشاهده ی ضعف اقدام اصلاحی انجام می دهیم.
– میزان مقبولیت کالای خود را در جامعه ارزیابی می کنیم.
– سنجش بازار درست و تحقیقات کمی و کیفی بازار را انجام می دهیم. پ
– رقبا را می سنجیم و برای مقابله با آنها برنامه ریزی ممی کنیم.
– میزان قدرت و سهم بازار رقبا را سنجیده و راهکار رقابت با آن را پیدا می کنیم.
– روش معرفی محصولات جدید به مشتریان جدید را شناسایی و برای آن برنامه ریزی می کنیم.
– میزان کیفیت و کمیت محصولات تولیدی را درست معرفی می کنیم.
– مزیت های محصول خود را برای مشتریان بازگو کرده و کیفیت خود را نشان می دهیم.
– برنامه تبلیغات محصول را تدوین و اجرایی می کنیم.
– برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و. بلند مدت خود در حوزه های مهم شرکت را تعیین و تدوین می کنیم ابتدا از فروش شروع کنید.
در پایان امیدوارم موفق و پیروز باشید. و به یاد داشته باشید نقطه آغاز کلیه فعالیت‌های مرتبط با تولید و نیز سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات استراتژیک می باشد.