رویدادهای اقتصادی ایران

راه اندازی شعب ویژه بانکی برای اتباع خارجی در ایران

شعب ویژه بانکی برای اتباع خارجی در ایران راه‌اندازی می‌شود به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ابوالفضل نجارزاده،مدیر عامل بانک ملی ایران:این بانک آمادگی دارد تا شعب ویژه اتباع را راه‌اندازی کند. در استان های پرجمعیت طی هفته‌های آتی یکی از شعب بانک ملی ایران به شعب اتباع تغییر می‌یابد تا در نهایت احترام به مهاجرین […]

شعب ویژه بانکی برای اتباع خارجی در ایران راه‌اندازی می‌شود

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ابوالفضل نجارزاده،مدیر عامل بانک ملی ایران:این بانک آمادگی دارد تا شعب ویژه اتباع را راه‌اندازی کند.

در استان های پرجمعیت طی هفته‌های آتی یکی از شعب بانک ملی ایران به شعب اتباع تغییر می‌یابد تا در نهایت احترام به مهاجرین خدمات ارائه شود.