دادگاه حکمیت ورزش اعلام کرد:

رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش برای پرونده جودو ایران برای پنجمین بار به تعویق افتاد!

دادگاه حکمیت ورزش امروز جمعه ششم خردادماه سال ۱۴۰۱ با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو ایران برای پنجمین بار رای نهایی دادگاه را بار دیگر به مدت یک ماه تمدید کرد.

 به گزارش رسانه ایرانیان اروپا،دادگاه حکمیت ورزش امروز جمعه ششم خردادماه ۱۴۰۱ با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو ایران، زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت را بار دیگر به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد!

متاسفانه سرانجام امروز ششم خردادماه سال ۱۴۰۱ ایمیل جدیدی به فدراسیون جودو ایران از سوی دادگاه حکمیت ورزش ارسال شد، در این ایمیل آمده است:

با توجه به حساسیت پرونده و نیاز به بررسی بیشتر برای داوران، زمان اعلام رای نهایی یک ماه دیگر تمدید شد.

لازم به یادآوری است، دادگاه حکمیت ورزش اسفندماه سال گذشته(۱۴۰۰) برای دومین بار مجددا نتیجه رای دادگاه را به تعویق انداخت.

نهم فروردین ماه ۱۴۰۱ نیز برای سومین بار نتیجه رای دادگاه حکمیت ورزش یک ماه دیگر تمدید شده بود. در ادامه روند رسیدگی به اعتراض فدراسیون جودو به رای فدراسیون جهانی، روز جمعه نهم اردیبهشت ماه بازهم ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان ارسال شد و زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت یک ماه دیگر تمدید شد.

انتهای پیام/