جشنواره سراسری داستان کوتاه

رسانه ایرانیان اروپا برگزار میکند:جشنواره و مسابقه بزرگ داستان نویسی

فراخوان فرهنگی سایت ایرانیان در اروپا این سایت با رویکرد گسترش فرهنگ داستان کوتاه با هدف گسترش مطالعه در جامعه ایرانیان و اروپاییان منبعد جشنواره های متعددی بدین منظور برگزار خواهد کرد .

فراخوان فرهنگی سایت ایرانیان در اروپا

این سایت با رویکرد گسترش فرهنگ داستان کوتاه با هدف گسترش مطالعه در جامعه ایرانیان و اروپاییان منبعد جشنواره های متعددی بدین منظور برگزار خواهد کرد .
شرکت کنندگان الزما آثار خود را در قالب word و با فونت۱۴ و قلم نازنین به آدرس ایمیل رسانه ([email protected] ) ارسال نمایند.

به آثاری که فاقد نام نام خانوادگی، سن و مکان ارسال و شماره تماس ازطریق واتساپ نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داستان های ارسالی حداقل ۶۰ سطر یا ۵۰۰ الی ۲۵۰۰ کلمه ارسال شود.
آثار برتر در بخش فرهنگی سایت درج و در دهمین جشنواره همراه سایر آثار در مجموعه ای گرد آوری خواهد شد.
این سایت با برنامه های فرهنگی متنوع در عرصه ادبیات سعی دارد کتاب و مقوله ضرورت و مهارت نوشتن را بین ایرانیان ساکن در اروپا گسترش دهد.
دبیر جشنواره:پروین داوری