سخن امروز

رسانه ما_ رسانه بی تعطیل-نجمه صالحی

رسانه ایران اروپا رسانه ای است که نسبت به انجام وظایف خود متعهد بوده و بی وقفه در تلاش برای خدمت رسانی است. جزء معدود رسانه هائی است که مطلب روز و سرمقاله ها و ... را هر روز حتی در روزهای تعطیل...

رسانه ایران اروپا رسانه ای است که نسبت به انجام وظایف خود متعهد بوده و بی وقفه در تلاش برای خدمت رسانی است. جزء معدود رسانه هائی است که
مطلب روز و سرمقاله ها و … را هر روز حتی در روزهای تعطیل در اختیارتان قرار می‌دهد و همراه همیشگی شما در روزها ، با موضوعات مختلف و تقویم سالانه است. ما اینجا هستیم تا با شما ارتباطی متصل داشته باشیم و مقاله ها و سخنانی را برایتان به اشتراک بگذاریم که مشترک میان ما و شماست . نظارتی بر عملکرد روابط و فرهنگ است و برای تشخیص راه بهتر و شناخت مسائل متعدد
حرکت خواهد کرد. جامعه ای که بطور معمول نیاز به پردازش داشته و پدیده ای است که در چارچوب وظایف درست عمل خواهد کرد. چه بسا استعداد ها و مخترعانی در میان ما هستند اما نواقص سازمانی و تشخیص و جستجوی ما بسیار محدود است و هیچ استقبالی ازین دانشمندان و فرهیختگانِ ناشناخته نشده است. این کم توجهی و عدم حمایت سازمانی نسبت به افراد باعث شده استعدادها و علایق مخفی مانده و گاهی دست از تلاش بردارند زیرا نه کسی برای کشف آنان تلاش می‌کند و نه دست حمایتی از هنرمندانِ قابل خواهد کرد. امروزه نظارت بر سازمان‌ها کاری ضروری محسوب می‌شود و یک نظم سازمانی و ناظر بر این قابلیتها لازمه ی اجرا ست . تا بفهمیم  مسئولان بر چه اساس و ضوابطی و بر چه تشخیصی دست افراد را گرفته و این حق کشی نسبت به‌ عده ی  بسیاری از هنرمندان رخ داده است . تلاش این رسانه در سخنان و مطالب برای بازسازی است. لطفا حمایت کنید . یک دست صدا ندارد
و اینجا وحدت ، حرف اول و آخر است. تا بگوییم هیچکس در این دنیا نسبت به دیگری برتری نخواهد داشت. و این حمایت ها بر اساس میزان آگاهی و تشخیص افراد  سنجیده و اولویت بندی خواهد شد .
حق باید اجرا شود و این وظیفه ای ملی در سراسر جهان است. چیزی که هیچکس قادر به انکارش نخواهد بود . احساس هنرمندان را دست کم نگیریم آنها روح بسیار لطیفی دارند و حامی حقوق تمام افراد هستند . پله هایی رو به صعودند و محفلی همگانی ایجاد می‌کنند ، طوریکه هیچکس تنها نخواهد بود…