ویدئو شعر کودک

رفتم به باغ انجیر با اجرای ناهید قصه گو

شعر کودک
رفتم به باغ انجیر
شاعر افسانه شعبان نژاد
اجرا: ناهید قصه گو

تنظیم :پریسا توکلی