روایتی از ماجرای فروش زمین و تغییر شغل کشاورزان اصفهانی

کشاورزان اصفهانی بدلیل خشکسالی و بی آبی راننده و کارگر شدند روایتی از ماجرای فروش زمین و تغییر شغل کشاورزان اصفهانی به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ بیش از دو دهه می‌شود که آب به روی کشاورزان اصفهانی بسته شده و آنها برای درخواست حقابه و اجرایی‌شدن قانون، بارها و به گونه‌های مختلف اعتراض کرده‌اند. محسن […]

کشاورزان اصفهانی بدلیل خشکسالی و بی آبی راننده و کارگر شدند

روایتی از ماجرای فروش زمین و تغییر شغل کشاورزان اصفهانی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ بیش از دو دهه می‌شود که آب به روی کشاورزان اصفهانی بسته شده و آنها برای درخواست حقابه و اجرایی‌شدن قانون، بارها و به گونه‌های مختلف اعتراض کرده‌اند.

محسن می‌گوید که کشاورزان گرانی بذر، کود، سم و… را به جان می‌خرند تا بتوانند همین درصد اندک زمین را هم زیر کشت ببرند؛ اما با بی‌تدبیری تمام زحمات آنها را از بین می‌برند. بی‌آبی باعث شده تا خیلی‌ها دور زمین‌های‌شان دیوار بکشند و آن را تبدیل به باغ کنند؛ اما آمدند این دیوارها را هم تخریب کردند.

رضا آقایی،مشاور استاندار سابق اصفهان: نزدیک به بالای ۶۰ درصد منابع آب زاینده‌رود از بالادست برداشت می‌شود و به زاینده‌رود فرصت داشتن شرایط طبیعی نمی‌دهد؛ به‌همین‌دلیل است که می‌بینیم حقابه‌داران به‌خصوص حقابه‌داران شرق، شرایط بدتری دارند. در زمان رهاسازی آب برای کشت پاییزه نیز پیش‌بینی‌های هواشناسی تخمین‌زده بودند که میزان بارش‌ها بالاتر از حد نرمال خواهد بود؛ درحالی‌که این پیش‌بینی‌ها به‌طور کامل اشتباه از آب درآمد.