روز معلم شادباش باد. (بزرگداشت مقام معلم. )

تبریک روز فرخنده معلم

رسانه ایرانیان اروپا
روز معلم ،
روز عشق،
روز دلشوره های لحظه های آموزش،
هم پیاله ی فراز و فرودهای نگاههای پر معنای انسانی از جنس نور،
شکفتنهای بی وقفه ی آگاهی در رکاب انسانی از جنس آب ،
روز شادابی و پرواز روح در دستان پر صلابت انسانی از رنگ دانش
بر تمام بزرگواران و معلمین ، به خصوص اساتید گرانقدر رسانه ایرانیان اروپا تبریک و تهنیت باد.
عمرتان طولانی
سایه تان مستدام
حضورتان سبز
دستانتان پر ثمر

رسانه ایرانیان اروپا