روز گراندهاگ؛ پیش‌بینی بهار زودرس

روز گراندهاگ؛ پیش‌بینی بهار زودرس به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ در آمریکای شمالی روز دوم فوریه، “روز گراندهاگ” یا “روز موش خرمای کوهی” نام‌گذاری شده و جشنی هم برگزار می‌شود. در این روز اگر این موش خرما از لانه بیرون آید و هوا ابری باشد، نویدبخش آن است که بهار بزودی از راه می‌سد. اگر […]

روز گراندهاگ؛ پیش‌بینی بهار زودرس

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ در آمریکای شمالی روز دوم فوریه، “روز گراندهاگ” یا “روز موش خرمای کوهی” نام‌گذاری شده و جشنی هم برگزار می‌شود. در این روز اگر این موش خرما از لانه بیرون آید و هوا ابری باشد، نویدبخش آن است که بهار بزودی از راه می‌سد. اگر در هوای آفتابی و صاف، موش خرما سایه خودش را ببیند، به لانه‌اش بر می‌گردد و زمستان شش هفته دیگر نیز، طول خواهد کشید. امسال این موش خرما با نام “فیل” بهار زودرس را پیش‌بینی کرده است.