اثری تازه از استاد ضیاءالدبن ترابی منتشر شد

زردشت و گاهشماری ایرانی منتشر شد

زانا کوردستانی / کتاب "زردشت و گاهشماری ایرانی" اثر ارزشمند ضیاالدین ترابی توسط "انتشارات انستیتو فرهنگی یارسان" به چاپ رسید.

کتاب “زردشت و گاهشماری ایرانی” اثر ارزشمند ضیاالدین ترابی توسط “انتشارات انستیتو فرهنگی یارسان” به چاپ رسید.

🔺زردشت و گاهشماری ایرانی
🔺تحقیق : ضیاالدین ترابی
🔺شماره شابک: ۷-۵-۹۸۷۳۲۷-۹۱-۹۷۸
🔺شمارگان صفحه: ۴۰۰
🔺قطع و جلد: وزیری، شومیز

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این اثر ارزشمند برای نخستین بار به تبیین و تشریح دقیقترین گاهشمار طول تاریخ بشریت بر اساس اسناد و مدارک پرداخته و صحیحترین محاسبه را برای اولین بار از مبدأ گاهشمار، بین التاریخین، کبیسه و کبیسه گیری، محل تولد و سال تولد زردشت، روزشمارها و تقاویم… ارائه داده است.

✍ زانا کوردستانی