زنان

“زنان _ روز زن _ زهرا رسول زاده”

زن در شعر و شعار لطیف است ولی در عمل هر وقت سخنی در مورد احقاق حق باشد و یا پس از مدتها لایحه ای در مورد حقوق او تصویب شود از آنجایی که بستر فرهنگی و پایگاه اجتماعی لازم برای...

زن حقیقی بودن هنر است که از عهده هر زنی ساخته نیست اما اگر زن قدر و قیمت واقعی خود را بشناسد خواهد دید جوهر انسانی او نیز مانند مرد اشرف مخلوقات است، البته در قبال شناخت از خود، جامعه نیز باید او را بشناسد و به حقوق و احترام بگذارد نه اینکه زن فقط در روز زن عزیز شود و در باقیمانده سال از میان افلاک و آسمان صاف بیفتد روی درپوش چاهک آشپزخانه!
زن در شعر و شعار لطیف است ولی در عمل هر وقت سخنی در مورد احقاق حق باشد و یا پس از مدتها لایحه ای در مورد حقوق او تصویب شود از آنجایی که بستر فرهنگی و پایگاه اجتماعی لازم برای تبیین آن حقوق در جامعه ایجاد نشده است تاثیر چندانی در بهبود وضعیت زنان نمی گذارد.
می‌توان به خود قبولاند که نگرش های جنسیتی نادرست و غلط، نابرابری جنسیتی را در اکثر زنان القا کرده به نحوی که خود آنان نیز به طور ناخودآگاه بر این امر مُهرتایید می زند و در نتیجه انگیزه پیشرفت وموفقیت در آنها رو به رکود و سستی می گذارد.
در این ارتباط عده ای معتقدند که انگیزه پیشرفت در زنان اندازه مردان قوی نیست به بیان دیگر زنان به علت اثر های منفی موفقیت از آن اجتناب می‌ورزند!
لذا هر چند به صورت بالقوه برای پیشرفت و موفقیت توانایی دارند، لیکن به علت پیامدهای منفی موفقیت انگیزه های خود را بروز نمی دهند نتایج منفی موفقیت برای زنان، شامل عدم محبوبیت یا از دست دادن حالت و خصوصیات زنان و انزوای اجتماعی می‌شود.
در توضیح این که چرا زنان در همان موقعیت مردان، انگیزه پیشرفت کمتر و از خود نشان می دهند باید به سرزنش هایی که به زنان می شود توجه کرد و این در حالی است که زنان ۵۰ درصد جمعیت جامعه جهانی را شامل شده و در عمل دو سوم فعالیت های روزمره را برعهده دارند.
با این وجود تنها کمتر از یک درصد از دارایی های دنیا متعلق به آنها می باشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که زنان نیمه گمشده جامعه بوده اند که بسیار مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفته اند، اما باید توجه داشت نسل حاضر و نسل های آینده از دامن خانواده یعنی دامان زن و مرد به وجود می آیند لذا زنان نیز باید تصمیم گیرنده باشند و در برنامه های مربوط به رفع نیازهای اساسی بشر مورد توجه و تکریم قرار گیرند، برای توانبخشی آنان برنامه‌ریزی شود به گونه ای که آنان بتوانند در مسائل مختلف جامعه و خانواده مشارکت داشته باشند.
این موضوع از آنجایی بیشتر حائز اهمیت است که امروزه به ابعاد مختلف زندگی و شئونات آن به صورت جامع و فراگیر نگاه می‌شود و جامعه نگری و اندیشه سیستمی نظریه غالب در زندگی اجتماعی به شمار می‌رود و زنان به خاطر روحیه و طبعشان بهتر و بیشتر می توانند با محیط اجتماعی خود رابطه برقرار کرده و از آلودگی‌ها و آسیب‌های اجتماعی متاثر شوند.
تجربه ثابت کرده است که زنان در برقراری ارتباطات به مراتب از مردان قوی ترند چنانکه دختران زودتر به کلام در می آیند راحت‌تر احساسات و عواطف خود را ابراز و منتقل می نمایند.این در حالی است که رسیدگی به امور خانواده و مدیریت آن از نقش های بسیار مهم و جدی زنان بوده است به همین خاطر معروف است که می گویند هرچه فقر در جامعه بیشتر شود بار مشکلات به صورت تصاعدی روی دوش زنان خواهد بود و زنان سهم بیشتری از فقر نصیبشان خواهد شد.
در هر حال یکی از موضوع های بسیار مهم که زنان در انجام فعالیت‌های خود به آن نیاز دارند و جامعه و سیاست گذاران نیز باید به آن توجه داشته باشند ایجاد توانمندی در زنان می باشد مطمئناً و به دلایل تاریخی،موانع بسیاری در جریان فعالیت‌ها رویاروی زنان وجود دارد و به دلیل وجود همین صخره‌ها، زنان برای دست یازیدن به فعالیت‌های ثمربخش و مفید، نیاز به انگیزه قوی تر و استمرار و قاطعیت در عمل دارند.

https://instagram.com/iranian_europe_news?igshid=ZDdkNTZiNTM=