فقر در خانواده- زنان

زندگی برحباب-زهرا رسول زاده

زیر پوست شهر(2)

مدیر می گفت :فایده ندارد.بایددوباره مادرش بیاید..
نه! بهتر است پدرش پاسخگو باشد.
ترجیح می دادم با مادرش صحبت کنم.
بلاخره او هم زن بود.
حال دخترش را بهتر می فهمید.گرچه توی محل از او خوب صحبت نمی کردند شایعات زیادی بود که از نظر اخلاقی…
یکبار هم سارا در نامه ای که برایم اوایل سال نوشته بود به چیزهایی اشاره کرده بود. گوشی همراهی که آوردنش ممنوع بود، از عکسهای مستهجن وزشت پر بود .
گفت: گوشی مال دوست پدرم است!
درسهایش اصلا تعریف نداشت .زنگ خورده بودوهمه رفته بودند و او آرام در گوشه ی حیاط گریه می کرد.
مادرش رسید.نمی دانستم باید برایش تعریف کنم یا گوشی را باید نشانش بدهم؟
با خودم می گفتم یعنی سارا این عکس و فیلمها را دیده؟!…نکند او هم…؟
تردید ریشه ی جانم را می خورد.گوشی را نشان مادرش دادم و برایش توضیح دادم.
آرام اشک می ریخت همه ی عکس ها را طاقت نیاورد ببیند.
خواست تنها برایم حرف بزند.گوشه ی یکی از کلاس ها روی نیمکت نشست.می خواستم از نگرانی هایم برای دخترش سارا بگویم که عینک دودی بزرگش را برداشت پای چشمش کبود بود.
از ارتباطش با دخترش پرسیدم:
چقدر سارا را می شناسید؟
چقدر از دوستیهایش خبر دارید؟
می دانید این عکسها از کجا آمده؟
چرا به دخترتان بیشتر توجه ندارید؟!
چند لحظه چیزی نگفت…نگاهش می کردم
سکوت را شکست: وقتی گرسنه ات باشه، وقتی مجبور باشی واسه در آوردن پول مواد کوفتی شوهرت وخرج دوتا بچه ات،شوهرت مجبورت کنه هرشب با یه…واگه قبول نکنی وقت کتک خوردن،مرگ رو جلوچشات بیاره،وقتی از ترس فروختن “دخترت” مجبور باشی به هر کاری تن بدی…دیگه به هیچی فکر نمی کنی حتی به دخترت!
من آرام گریه می کردم.از توی پنجره نگاهم به جمله ای که روی دیوار حیاط نوشته بود افتاد:”فقراز هر در که وارد شود،ایمان از در دیگر خارج می شود”

*آنچه که جامعه را استوار نگه می دارد قدم های استوار زنان است و شانه هایشان که بار زندگی را به دوش می کشند.
فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه بیمار اولین ستون و محکم ترین آن برای خانواده را متزلزل می سازد و انحطاط و سقوط اخلاقی و روانی فرزندان نخستین و ویرانگر ترین است .
مادران می توانند فرزندانی سالم و قوی و محکم تربیت کنند به شرطی که مردان خانواده را حریم امن بدانند و در آسایش روانی آن بکوشند.
فقر اقتصادی سونامی است که ساحل آرام زندگی را ویران می کند و جز خرابه هایی از افراد خانواده چیزی برجای نمی ماند.