سایه‌نشین حروف بی‌صدا منتشر شد

کتاب “سایه‌نشین حروف بی‌صدا”، مجموعه شعر جدید خانم “پوران کاوه” روانه‌ی بازار کتاب شد. این کتاب، توسط انتشارات گل آذین منتشر شد. تهیه خبر: زانا کوردستانی

کتاب “سایه‌نشین حروف بی‌صدا”، مجموعه شعر جدید خانم “پوران کاوه” روانه‌ی بازار کتاب شد.
این کتاب، توسط انتشارات گل آذین منتشر شد.

تهیه خبر: زانا کوردستانی