ستاره سعیدی درگذشت

همسر بیژن مرتضوی درگذشت

زانا کوردستانی / ستاره سعیدی همسر بیژن مرتضوی که روز گذشته به دلیل تومور مغزی در ترکیه درگذشت.

بیژن مرتضوی به سوگ همسرش نشست. همسر وی، پیشتر خبرنگار پارلمانی بود.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا. ستاره سعیدی همسر بیژن مرتضوی که روز گذشته به دلیل تومور مغزی در ترکیه درگذشت، پیش از این خبرنگار خبرگزاری برنا و سایت ایران‌نیوز بود. 
خانم سعیدی در مجلس هفتم خبرنگار پارلمانی بود و گاهی نیز از سوی رسانه خود به همراه دیگر خبرنگاران به حیاط دولت می رفت تا سخنان وزرای دولت احمدی نژاد را پوشش دهد. 

✍ زانا کوردستانی