سخن امروز

سخاوتمندی فرای بخشندگی-نجمه صالحی

هرروز سخن روز با نجمه صالحی

سخاوتمند شو مثل سخاوتمندی خدای تعالی
سخاوتمندی جزء قانون های الهی ست. تمام کائنات خدا در خدمت تو هستند ، زمانیکه تو به خدمت خلق درآمدی. تمام آسمان و زمین یار و یاور تو هستند و گیتی به تسخیر تو در آمد زمانیکه خویشتن را به تسخیر جهان درآوری و زندگی در تو معنا پیدا خواهد کرد . انسان بر اساس بخشندگی ای که در دل دارد در حرکت است و روزی که دست مهربانی برای او به اثبات رسید تردید نکن ایمان تمام وجودش را احاطه خواهد کرد و تو در اتصال منبع الهی هستی. اتصال به کمال تبدیل خواهد شد و این یک راز بی کلام است .گذشت مرهَمی بر دلهای شکست خورده و بی پناه است حال که اگر به عرش کبریا دست پیدا کند معنای دیگری خواهد داشت. سلطنتی که کبریائی ست. یک حاکم غیرِ قابلِ انکار ، یک حاکمِ هستی وار …
به بندگان خدا ، مهر و عطوفتی فرای گذشت و فداکاری داشته باشیم که سرآمد آن غفرانِ بی پرواست. تسلیم شدن بر این اتصال ما را به یگانگی نزدیک خواهد کرد. تا از این توانمندی به انسان دوستی و اوج شکوفائی رهنمون شویم. انسانی که معنای کمال می‌دهد و در این رتبه هویتی چون ، مهربانی و گذشت ، صبوری و سخاوت دارد که هویت و ذاتِ این موجود الهی را تعیین می‌کند . همه ی ما لبریز از درک و شعور هستیم و بصورت غریزی دوست داریم کمال را تجربه کنیم وصلی که در راس قلبِ تپنده ی ماست و ما را به سخاوت راهی می‌کند تا روح ما به پرواز در آمده و پرورش یابد…
قلبی که با تمام وجود حتی در اوج فقر و نداری به خلق ارائه شد به مقام سخاوتمندی دست پیدا می‌کند …