سخن امروز

سخن اول،یاد در گذشتگان -نجمه صالحی

هر روز سخن روز را حتی روزهای تعطیل در رسانه ایرانیان اروپا بخوانید.

دفتر تاریخ عزیزان ، ماندنی ترین یاد گرام است
عشق وصفی است که به تصویر کشیدنش محال
است . دیروز را از بر کردم و امروز ،  فردا ها را خلاصه
خواهم کرد … قلبی که در ملکوت اعلی  حی و حاضر
است و در خاموشی های بی معنا ،  تسکین قلبهاست…
ندای او همیشه در قله هاست تا در وحشت پرتگاه ها
آرام گیریم …
او اینجاست ، کنار من و تو ، زندگی می‌کند،  تبسمی
که خنده هایش را غرق در متانت کرده است، می‌گویند خاک سرد است ، برای فراموش کردن من و تو که با غم از دست دادنشان   فرسوده نشویم …
رفتگان ما  هست شدگان ما هستند آنها حضوری ابدی پیدا کردند قلبشان کوبنده تر روحشان معصوم تر و زندگانیشان آسمان دل ماست . در این تاریکیِ دل و دیده ، نگاره های آسمانِ خدا تصلی خاطری برای دلهای غریب و وحشت زده اند آنگونه ایکه ما فهمیدیم غربت اینجاست و ما غریب ناشناس روزگار هستیم تا در سرای بیداری دنیای رفتگان تولدی دوباره یابیم. معاد نیز معادله ی رفتگان تاریخ است‌ و دروازه ی نارنجی برای تجمع خاک و آب است تا در سرشت خویش تکاملی دیگر یابیم و گِلی که معنای روح را در جهانی متمایز درک خواهد کرد …
آنها فراموش شدنی نیستند زیرا در قرینگی ما جایگاهی اندیشمند دارند و روح خدا را به جایگاه ملکوت می‌بینند.  ما رفتگانیم تا در این ساکتی نادانسته سکنا گزینیم و منتظر اجابتهای دعا باشیم.
دعا الله نامه ی ماست ، پرورشی در ورای علوم شناخت ، فرای آنچه در کوله داریم…
مسافرانِ زمان و مکان ، آذوقه ی سفر  با کوله باری از آرزوها ، راهی شناختی دیگر برای سفر الهی شدند…
کوچی عظیم ، به جهانِ هستی با بارنامه ی رسالات جهان موازی به کرات بیکران و نور چاله های ناشناخته در انتظار مردان و زنان تاریخ است‌.  آنسوی مرزها،  زمین یک صلح مدور است یک دنیای زنده از اتحاد
من نور چاله ها و برموداها را شناخته ام آنجایی که بلعیدنهایی ما فوق قدرت دارند…
در آنسوی زوایا انعکاس عشق و وحدتی یکپارچه اند .  بی باک تر از بی باک ، دور از کسالتهای دنیا و دنیای مجازی و خیالیِ اینجا ، صلح طلب و کهکشانی در انتشار می‌تابند . می‌چرخند . می‌رقصند.  می‌خندند.  و دور هم حلقه زده اند.
دنیاااااااا
دنیاااااااااااا کجای کاری؟؟؟
کجای راهی ؟!!!!
کجای این فرا پوسیدگی در انهدامی ؟!؟!؟!
آنسوی ناشناخته ها را دیده ام ، قدرت در دست صلح و صالحان است. انرژی هسته ایِ کوبنده ترین مجموعه نظام آسمان است…
انفجاری از عشق و دوستی
انهدام جنگ و ریا و نفرت ها
بمب هایی از عطر عاشقی
استعداد هایی لامکان و لا زمان
جوانان دیگر شکسته نمیشوند ، ظالمان ظلم را نمی‌شناسند
عارفان حرمت بین بندگانند ، صالحان صلح طلبند قاضیان داوران عدالتگرند قدرتمندان فروتنانند و انهدام گران عطر فشان کهکشان راه شیری هستند
این است معادله ی ایکس لا ینحل…
از مقاله ی رفتگان به تحلیل معادلات لا ینحل رسیدیم
و علومِ جهان را در عشق و فن آوری تفسیر و تحلیل می کنیم…