سخن امروز

سخن روز،”زن”،”مادر” شاهکار خلقت ،نجمه صالحی

به مناسبت روز جهانی مادر و تقدیر از همه زنان و مادران ایرانی در همه نقاط جهان

تقدیم به همه  زنان و مادران ایرانی به مناسبت روز جهانی زن:

به پرواز می اندیشم وقتی خنکای رهائیِ سینه مادر مرا در آغوش کشید. به تک تک کهکشان‌ها سر زدم  خانه ای یکرنگ تراز مادرم  را لمس نکردم. جهان گلریزان می‌شود از نژاد پاک بی کینه ، وقتی قلبهای مادران کوبنده ترین تپش روزگارشد.  مردانی که از دامان پاک به معراج رسیده اند و مقام زن را به عرش کبریا رساندند. تقدیم به مادران سرزمین ام باد مِهری  که گویای نجابت و الگوی تمام و کمالِ زهد و پارسایی در مقام زن بودن است. گوهر ارزشمندِ کانون گرم خانواده ی ملت‌ها که درس عشق و ایثارند و فرهنگ نامه ی زن در مقام مادر ، سرچشمه ی تجربه ی سکوت توام با امنیت اند .  مجالی ابرازی برای این معرفت و روشنائی هاست تا دست از دلنگرانیها برداریم و آنچنان در سنگر خالصش پناه بریم گویا یک اهرم شناخته شده در جزر و مدهای زمانه است زیرا باکی ندارد و این تنها حربه یِ مادر است از زحمتِ بی مزد اِبائی ندارد و این باران، رحمت الطاف خدا بر خانه های بی قرار و نا آرام ماست . تاریخ زیبا می‌شود و از نو نوشته می‌شود بدون هیچ قلم خوردگی ، معمار کرانه می‌سازد و نقاش ترانه ی سرپرستی ها… هنری تکامل یافته است مادرم
او شاهکارِ خلقت و آفرینش است…
روزجهانی  زن گرامی باد 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️