سخن امروز

سخن روز:ایران باهزاران سال قدمت و فرهنگ-نجمه صالحی

ایران کشوری وسیع در  قلب تاریخ جهان است  با تمدنی غنی و فرهنگی شیرین است و قدمتی ۲۵۰۰ساله دارد که با دوره هخامنشیان آغاز شد.ایران ما تمدنی هفت هزار ساله دارد و زیبایی آثار ایران قابل تحسین است...

ایران کشوری وسیع در  قلب تاریخ جهان است  با تمدنی غنی و فرهنگی شیرین است و قدمتی ۲۵۰۰ساله دارد که با دوره هخامنشیان آغاز شد.ایران ما تمدنی هفت هزار ساله دارد و زیبایی آثار ایران قابل تحسین است. میراث فرهنگی بی‌نظیر که باهنر و ادبیات و معماری به سنتی عمیق و فرهنگی ادبی در هم آمیخته شده است.
زبان فارسی ، الهام گوی نویسندگیست و حال خوب این فرهنگ ، اتصالی در کلمات و چینش ادبیات ایران
است تا به تسلطی در زبان و کلام و قوای فرهنگی در آمده و پوشش و پناهی برای همسایگان ایران و  کشورهای دیگر باشد.موسیقی سنتی ایران روح نواز و حائز اهمیت است و هنرمندانی اصیل به خدمت درآمدند تا نام و نشان فرهنگ را به جایگاه نشانند.
فرهنگ ایران حاصل قرن ها تجربه ، سنت و خرد است
مردمی سازنده و غیورند که از اصل و نصب خویش دفاع می‌کنند و قدر داشته هایشان را می‌دانند. علم و ادبی که دست نشانده بزرگان تاریخ است‌ . امروزه خردمندان و مردم ایران درک جامع تری نسبت به جهان و فرهنگ خویش پیدا کرده اند و  تمایلاتی جهانگیرانه را در خود تثبیت کردند. زیرا اینجا تمایل به جهانی شدن و رشد ، یک هویت همگانی است …
عاشق باش ، و در این عشق و ایثار ادبی و دیرینه تاریخ را به حق بنشان…
وصیت نیاکان ما ، ترویج و رشدِ فرهنگ و زبان مادری است..
نیاکان ، اصالت ما هستند .