سخن امروز

سخن روز:نوروز و وحدت اقوام ایرانی

هرروز با سخن روز در رسانه ایرانیان اروپا

نوروز باستانی

امسال هم با همه ی کمی و کاستی ها با همه ی فراز و فرودش با همه ی شادی‌ و غم هایش سپری شد. در آستانه ی نوروزی دیگر برای سال جدید مملوء از دقایق خاطره انگیز به استقبال لحظات ِ نو نشسته ایم و ثانیه ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم.
چیدمانی از هفت سین نمادین ،  همراه با خواندن قرآن با تفالی از حافظ شیراز و خواندن دعای تحویل سال در تحول احوالی نیکو و متغیر از دقایق پیشین را آغاز خواهیم کرد . امسال را به سال ببر نسبت داده اند . سالی با تمرکز و دقت و سرشار از توفیقات رنگارنگ برای آنانی که ظرف های سر ریز دانسته هایشان را خالی می‌کنند و آماده ی برداشت‌هایی با زوایای گوناگون هستند تا به تجربه ها و آگاهی هایشان بیفزایند و دست از گلایه برداشته و همگام با سال جدید در انعطاف قرار می‌گیرند. گذر گاه هایی برای تامین امنیت جهان به سوی ابدیت در مسیر افراد قرار گرفته تا مقدار تراکنش هایشان را محک زنند. زنده باد لحظه های شیرین ، که وصفی در ورای ایاب و زهاب توصیف کرد . این دوستی ها که موانع را یکی پس از دیگری رد می‌کند و قهر و کینه ها را می زداید یک رویداد ایده آل است.
ترسیم اعیاد  ایرانیان یک وحدت جهانیست.  و کشورها را به تشویق از این تصمیم زیبا دعوت کرده و جهانی خواهد کرد . فرصتی برای پایان دادن به خستگی و زیاده خواهی های بی ثمر …
جشن لزوما به معنای پایکوبی و هیاهو نیست
نوروز ، روزی نو ، برای خستگان تاریخ است‌

نوروز، وحدتِ اقوام ایرانی در سراسر جهان است…