زادروز حواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس برهمه سازندگان جهان اطراف ما گرامی باد.

سخن روز :امروز روز مهندس،نجمه صالحی

امروز ۵ اسفند سال ۱۴۰۰ هجری قمری مصادف با Thursday, February 24, 2022 میلادی ، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی ، خبره هنرمند در علم فنون و فلسفه وفقه معادلات و معماهای نجوم را به تمام مهندسین خدمتگزار جهان تبریک عرض مینمایم.

روز مهندس

امروز ۵ اسفند سال ۱۴۰۰ هجری قمری مصادف با Thursday, February 24, 2022 میلادی ، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی ، خبره هنرمند در علم فنون و فلسفه وفقه معادلات و معماهای نجوم را به تمام مهندسین خدمتگزار جهان تبریک عرض مینمایم.
به رسم تقدیر و تشکر از معماران آینده ساز در استحکام ستون های مقاومت  وصف میکنیم تلاشی را که بنای پای ریزی جهانی بوده اند.
آنان که پل‌های ناشی از خطرات و عبور از تصادفات جاده ای را بنا کرده و گذرگاههایی برای رسیدن به مسیر و مقصد زندگی را پیاده نمودند.
پیشکسوتان عرصه علم و فناوری : سالهای ارزشمند عمر خویش را در سنگرهای خدمت به جامعه سپری کردید .
اهداف ارزشمندتان نمونه ای بارز از خدمت به خلق است.
گر چه پاداش خالصانه تان در راستای ابعاد درونی و بیرونی در تعادل و مساوات قرار گرفت.
تندیس سپاس مهربانی تقدیم حضورتان…