به مناسبت روز و هفته جهانی زن

سخن روز با نجمه صالحی، زنان و مدیریت جامعه

هرروز با سخن روز در رسانه ایرانیان اروپا همراه شوید.

 

اگر زنان وارد میدان مدیریت شوند…
در صد زیادی از مسئولیت‌های کار آفرینی و مدیریتِ موفق زنان جهان ، آمار موفقی پشت پرده های ترس از سپرده های مسئولیتی است که به سر شناسی و ثبت رسیده است . آنانی که لایق رهبری و نظارت محسوس صدر نشینی در جهانند. همانطور که زنان و مدیر عاملان شرکت‌های سخت افزار و نرم افزار و کارآفرینان  و مدیران ارشد اجرایی و … توانستند این حجم از ارزشمندی و پیروزی را در کارنامه حرفه خود ثبت کنند  زنانی که از هوش و ذکاوت بالائی برخوردارند و بسیار موشکافانه وارد میدان می‌شوند و آنقدر وظیفه شناس با قدرت تصمیم گیری در لحظه اند که قدر زمان را بسیار می‌دانند زمانی که به دست می‌گیرند و با گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت و تحت نظارت می‌توانند از پس وظایف بزرگ برآمده و دست به این عملگرایی و خلق هنر اکتسابی زنند . زنان خردمند و تاثیر گذاری که با تجربه ها و ظرافت های درونی خود ، آنچنان به جامعه دلسوزانه و هوشمندانه خدمت می‌کنند گویا مادر جهانند. آنها نیاز به حمایت و استقلال دارند.تا به اکنون از این تصمیم  گیری امتناع ورزیدیم و در این  زمینه به طور  حرفه ای و تخصصی هیچ برنامه ای نداشتیم  تا زنان را برای قسمت بزرگی از وظایف آماده کنیم . الحق که در وجود زنان ، بخش بزرگی از تجمع نیروی التیام موج می‌زند زیرا  او آماده حمایت است . هیچ برنامه هوشمندانه ای طراحی نشد تا در این جهان سوم زن و مرد برای بهبود روابط ، امور اقتصادی ، و خلق هنر در زمینه های متعدد همراه شوند و  از استعدادشان دعوتی به عمل نیامده است تا زنان را وارد میدان کرده و از قدرت نفوذشان برای بهره وری و بهبود جهان سوم استفاده کنیم . زنانِ کاردان جامعه که خالصانه استعدادشان را اجرا میکنند ، اگر مورد حمایت ملی قرار گیرند . نابرابری های شغلی و جمعی که میان زنان و مردان ، امری عادی تا به اکنون اجرا شده را شکسته ، و از قدرتمندی و توانائی حضور زنان برای دستیابی و درآمد به این پیروزی استفاده کنیم . یک اقتصاد کاذب که راهی هوشمندی  در سطوح مختلف به سمت ارتقاء و ذکاوت است.
لزوما جنگ فقط  شلیک توپ و تانک برای تخریب و نفوذ به کشورها و حریم شخصی دیگران نیست گاهی تنظیم برنامه ها و تصمیمات  باید مورد شلیک قرار گرفته و تجدید فراش کنیم .