سخن اول

سخن روز-قناعت،نجمه صالحی

بسیاری از انسانها وقتی کلمه قناعت بگوششان می‌رسد واکنشی سخت از خود نشان می‌دهند و برداشتشان از قناعت خساست است در صورتیکه صفتی است که انسان را از زیاده روی های بی رحمانه دور...

 

بسیاری از انسانها وقتی کلمه قناعت بگوششان می‌رسد واکنشی سخت از خود نشان می‌دهند و برداشتشان از قناعت خساست است در صورتیکه صفتی است که انسان را از زیاده روی های بی رحمانه دور کرده و یادآور درست استفاده کردن است . چه بسا انسان‌هایی در این تصمیم مال و اموال خویش را به رخ دیگران می‌کشند و در مقایسه با زندگی دیگران در این کش مکش به دلشکستگی و رنجش ادامه می‌دهند.  ما هیچوقت  در مقام مقایسه و قضاوت دیگران نیستیم و زندگی خود را در نهایت خودخواهی و کینه ادامه می‌دهیم و هرگز معنای درست زندگی را نمی‌فهمیم .

صفتی آرام که در ملکوت ما را به عزت نفس و مبارزه با خصلتهای ناب زندگی دعوت میکند. عملی پاکیزه که حد و حدود رفتار را مشخص می‌کند و راهنمای جامع روزی همیشگی و برکت زندگی انسان است. درست استفاده کردن به معنای عدالت و نظم اندازه هاست . خساست بمعنای حبس مال و منال و عدم  استفاده و حرص و آز در جمع آوری مال دنیاست که نه خود لذت زندگی را می‌فهمد و نه رحم و مروتی در برابر عدالت دارد . بی نیاز ترین انسان کسی است که راه درست کسب روزی را می‌فهمد و در پیاده کردن نیازهایش رفتاری عادلانه نسبت به خود و دیگران دارد و درمانده نخواهد بود . قناعت محض بی نیازی و گنجی عظیم است که مردان و زنان پاکیزه لازمه راهِ زندگی خویش می‌دانند. و این رفتار درست را در زندگی خود انجام داده و به فرزندان خود انتقال می‌دهند…