سخن روز

سخن روز _ قرن آموزش بی وقفه _ نجمه صالحی

یادگیری و مهارت تسلطی برای تلاش بی وقفه است تا به اکنون دانش های سطحی که استعداد را ریشه در ذات فردی می‌دانستند ، اشتباهاتی بی حد و مرز را پیاده کردند که نسلی  در انحنا و نا امیدی بی تحرک به انحراف و راه غلط همسو شد...  
قرن آموزش بی وقفه 

یادگیری و مهارت تسلطی برای تلاش بی وقفه است .

تا به اکنون دانش های سطحی که استعداد را ریشه در ذات فردی می‌دانستند ، اشتباهاتی بی حد و مرز را پیاده کردند که نسلی  در انحنا و نا امیدی بی تحرک به انحراف و راه غلط همسو شد.

 

امروزه  فهمیدیم که مهارت و تسلط در حرفه ای که به آن علاقه مندیم با همت و اراده و پشتکار و آموزش ها ، ساختار ها را چیده و  مراحل را طی میکند . ساختاری که ساختمان کلان استعداد را در هم ریخته و معنای درست مهارت‌های فردی را وسعت می‌بخشد و به جایگاه رسالت خویش می‌نشاند. استعداد زمانی بکار برده می‌شود که شخص آن وظایف را توسعه داده و در رقابت و اولویت ها خود را سنجیده و محک می‌زند و سطح ارتقاء کیفی را با هم دوره ی خود می‌سنجد تا در این رقابت سالم علم و فرهنگ ها به وسعت دست یابند . استعداد را باید ساخت و ساختارش را در نظام انحنایی و یادگیری پیاده کرد. غالبا کسی که سخنران است و در حرفه ی  خود بسیار موفق شده ، استعدادی درونش وجود نداشته ، و این یک علاقه ی توسعه یافته است که فرمولی جز طی کردن جزئیات آموزشی ندارد. شناخت ، کلیدی است که مسائل لاینحل را در ما جستجو کرده و به دلایل و منطق آنرا بازگو کرده و حال که آن را شناخت روی نقاط ضعف به کنترل و در نهایت به تغییر زوایا و دیدگاه می‌پردازد .

اکنون غالبی دست نخورده است تا آب دیده ی این علم گسترده گردد

آموزشی که مراحل را در نظام پیاده کند و انسان را به ایمان و فهم آن دانسته راهی کند دست آوردی  فرای استعدادهای درخشان را به بار میاورد . امروز اگر در شناخت وضعیت فعلی خویش درمانده ای یک تصمیم و اراده لازم داری ، و می‌توانی نقطه ای را انتخاب کنی که حال خوبی پیدا میکنی و آن حال خوب را تقویت کرده در جهت نظام شناخت و آموزش حرکت کنی…

علم هرگز انتهایی ندارد و دریچه های تو در تویی دارد که هرگز بسته نخواهند ماند . این پنجره های شناخت را با دید وسیعتری باز کن…

آنچه تا کنون آموختی لزوما تایید تمام شده نیستند

زیرا علم انتهایی ندارد . غالبهای دانسته را بشکن و به دریای وسیع دانستنی ها بپیوند…