گفتاری با مترجم و معرف کتاب اشعار میهای امینسکو دکتر سعید جهانپولاد

گفتاری با مترجم و معرف کتاب اشعار میهای امینسکو

“من هنوز یک آرزو دارم ”
برگزیده اشعار میهای امینسکو

#من_هنوز_یک_آرزو_دارم
#میهای_امینسکو
#برگزیده_اشعار_عاشقانه
#ترجمه_معرفی
#سعید_جهانپولاد
#نشر_هرمز
#بزودی

عشق چیست ؟
میدان و کارزار درد عمیق دمادم
راه‌ها و مسیرهایی سنگلاخی
ناپرهیزی های مداوم
دغدغه های کودکانه
و ویارهای هردم و هرجا
عشق چنین است !

▫️میهای امینسکو
Mihai Eminescu

یکی از برجسته‌ترین شاعران رومانی است. اشعار امینسکو تحت تاثیر سونات‌های و تغزلهای شکسپیراست . و همچنان از نظر فلسفی و ابعاد جهان بینی اش ، متاثر ازرومانتیسم های آلمانی و ایده‌آلیست‌هایی مانند شوپنهاور و هگل شلینگ و متاثر از شعرهای فریدریش شیلر است . رگه هایی از تعلیمات مسیحی، حضور فولکلور و فرهنگ غنی یونانی و رومانی در اشعار امینسکو موج می زند. میهای امینسکو، شاعر ، نثر نویس و نویسنده ایی روزنامه نگار ، یکی از مهم ترین شاعران مدرن رومانی محسوب می شود . اندکی پس از مرگش از طرف حاکمیت سیاسی و چهره های آکادمیک رومانی ، بعنوان ملک الشعرای رومانی در آکادمی ادبی رومانی انتخاب شد .

این کتاب اشعار نخستین ترجمه به قلم سعیدجهانپولاد از اشعار میهای امینسکو به فارسی است که توسط نشرهرمز بزودی منتشر می شود .

باخبر شدیم که
“کتاب اشعار میهای امینسکو
شاعر ملی و مدرن رومانی ”
با ترجمه و معرفی ؛دکترسعیدجهانپولاد
نشرهرمز بزودی منتشر می شود.

عشق چیست ؟
میدان و کارزار درد عمیق دمادم
راه‌ها و مسیرهایی سنگلاخی
ناپرهیزی های مداوم
دغدغه های کودکانه
و ویارهای هر جا و هردم
عشق چنین است !

****
رسانه ایرانیان اروپا، صفحه شعر و اندیشه معاصر

¤پرسش ؛
میهای امینسکو کیست ؟ و چه تاثیری بر شعر مدرن رومانی و شعر اروپا و جهان داشته ؟ و آشنایی شما با این شاعر ملی و جهانی چطور اتفاق افتاد.؟ و چرا تصمیم به معرفی و ترجمه اشعارش گرفتید ؟

پاسخ ؛ سعیدجهانپولاد

▫️میهای امینسکو
Mihai Eminescu 
یکی از برجسته‌ترین شاعران رومانی است. اشعار امینسکو تحت تاثیر سونات‌ها و تغزلهای شکسپیراست . و همچنان از نظر فلسفی و ابعاد جهان بینی اش ، متاثر ازرومانتیسم های آلمانی و  ایده‌آلیست‌هایی مانند شوپنهاور و هگل ، شلینگ و متاثر از شعرهای فریدریش شیلر است . رگه هایی از  تعلیمات مسیحی، عرفان مسیحی، حضور فولکلور و فرهنگ غنی یونانی و رومانی در اشعار امینسکو  موج می زند. میهای امینسکو،  شاعر ، نثر نویس و نویسنده و روزنامه نگار ، یکی از مهم ترین شاعران مدرن رومانی محسوب می شود  . اندکی پس از مرگش  از طرف حاکمیت سیاسی و چهره های آکادمیک رومانی ، بعنوان ملک الشعرای رومانی در آکادمی ادبی رومانی انتخاب شد . امینسکو را ادامه دهنده مکتب رومانتیسیم آلمانی می دانند . اما به باور من او جزو نئورومانتیسم ها و رومانتیسم متاخر هست . چنانکه نگره واقع نگرانه ، نزدیکی به طبیعت و ستایش زیست بوم ، بازنمایی حسی و عاطفی از روابط انسانی ، همزیستی مسالمت جو ، و بهره وری از دانش زیسته و فرهنگ و زبان عامیانه رومانی در اشعارش ، نشان نبوغ و خلاقیت و هوش سیاسی و اجتماعی اوست . امینسکو بخاطر تحصیلات فلسفی اش و رویکرد عارفانه مسیحی که داشت . بیشتر به رومانیسم متاخر قابل طبقه بندی است . تاثیر زبان و نثر سیال او بر نسل‌های جوان و در میان مخاطبان مقاطع تحصیلی از مدارس ابتدایی ، متوسطه تا  عالی دانشگاهی ، همچون تاثیر شاندرپتوفی شاعر مجارستانی است . چنانکه جوانان رومانیایی اشعار اجتماعی و عاشقانه اش را بسیار می ستایند .  میهای امینسکو  در ادبیات و فرهنگ معاصر رومانی ، شخصیتی بی نظیر است که آثارش فراتر از زمان رفته است .جورج کالینسکو  منتقد مشهور رومانی می گوید :” او بزرگترین شاعر ملی رومانی است که معنویت و فرهنگ رومانیایی را به بهترین وجه بیان کرده ” امینسکو شخصیت فوق العاده بود که با هوش ، حافظه و کنجکاوی فکری ، فرهنگ اروپایی ، جذابیت زبان معاصر رومانی را تحت تاثیر خود قرار داد . نوشتن و عشق ورزیدن تمام زندگی او بود . با قدرتی خیره کننده می نوشت.  امینسکو فقط یک متفکر رومانتیک و یا انتزاعی نبود که تنها در رویای غنایی پنهان شده باشد . شاعری کاملا واقع گرا و مرد زمانه خود بود . او در اشعار و نثرهایش به شدت معضلات و شکاف های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دوران خود را به باد انتقاد می گرفت. از ویژگی های شعری امینسکو ، زبان حسی و عاطفی ، سادگی و روانی در عین پیچیده گی در زبان اندیشیده اوست . اینکه معنویت و جهان معنویی تازه ایی را با اتکا به نیروی عشق و محبت و دوست داشتن معرفی می کند . برای من این نگاه انسان دوستانه و مصالحه جو و همزیستی با طبیعت و احترام به همنوع و دیگر گونه ها که سابقه طولانی در ادبیت فارسی دارد . جذابیت خاصی داشت . می توانم بنا به تخصصم که زبان و نقد ادبی تطبیقی است . امینسکو را مثلا با نیمایوشیج در برهم زنندگی سیستم های ساختاری و فرمی سنتی و مدرن و یا گذار از کلی نگری به جزئی نگری ، از ذهنی گرایی به سمت عینی گرایی ، استفاده از اساطیر و افسانه ها ، ترانه های فولکلور و عناصر فرهنگی در زیست بومی و بازتولید اسطوره های مدرن با تعابیری بر اساس ضرورت های زمانی و دوره ایی این دو شاعر ، اشعار و نگره آنان را مقایسه تطبیقی کنم . میهای امینسکو در ایران و در ادبیات فارسی چندان که باید معرفی نشده است . و اشعاری از او نیز ترجمه و مورد تحلیل قرار نگرفته . تاثیر امینسکو در شعر و ترانه و موسیقی رومانی و کشورهایی اروپایی قابل توجه بوده و به همین سبب تصمیم گرفتم در مقدمه او را معرفی نمایم و اشعارش را انتخاب و ترجمه به فارسی و به صورت آزاد و گاه به سبک شعر سپید ترجمه کنم . پیشتر هم در کتاب آنتولوژی شاهکارهای شعر جهان، انتشارات نصیرا سال ۱۳۶۵ و با همکار مترجمم خانم فیروزه محمدزاده ، هشتاد شاعر برتر جهان را ترجمه و معرفی نمودم . در بخشی به معرفی میهای امینسکو و شعرش پرداختم . میهای امینسکو را در واقع یکی از دوستان دوران خردسالی ام بابک صیادی( بابی) که سالها در رومانی زندگی می کرد .
به من معرفی کرد . و وقتی اشعارش را به زبان رومانی و تحت الفظی ترجمه کرد . به قدری شیفته نگاه عاشقانه و عاطفی و انسانی اش شدم که تصمیم گرفتم مجموعه اشعار ترجمه شده اش که توسط اوکتاوین کوکوس به انگلیسی برگردان شده بودم . تهیه کنم و خودم آنها را به فارسی برگردان کنم . امینسکو شاعری شوریده و شیفته ی عشقی ابدی است . ترکیب مفاهیم این گزیده اشعار ، از عشق ، میهن پرستی ، انسان دوستی و روابط همبسته انسان و طبیعت و دیگر گونه ها در زیستی مسالمت آمیز است . موضوعی که می باید در شعر معاصر ایران بیشتر برجستگی یابد . این کتاب اشعار به همت جناب شهرام فروغی مهر ، شاعر و مدیر انتشارات هرمز در دست انتشار است . و امیدوارم توانسته باشم شعر مدرن رومانی را و این چهره محبوب و ستایش برانگیز را به جامعه ادبی ایران معرفی نموده و مورد استقبال مخاطبان شعر معاصر جهان قرار بگیرد .

سعیدجهانپولاد آبان ۱۴۰۲