سناریوهای بنزینی ۱۴۰۳ در ایران

سناریوهای بنزینی ۱۴۰۳ در ایران پس از قطع کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه و کاهش سهمیه ۳ هزار تومانی، قطع کارت سوخت خودروهای بدون معاینه فنی در دستور بررسی قرار گرفت به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ اگر قرار باشد کنترل مصرف را انجام دهیم خُب طبیعتاً سیاست‌ها در راستای تامین این هدف خواهد بود.اصل قضیه […]

سناریوهای بنزینی ۱۴۰۳ در ایران

پس از قطع کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه و کاهش سهمیه ۳ هزار تومانی، قطع کارت سوخت خودروهای بدون معاینه فنی در دستور بررسی قرار گرفت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ اگر قرار باشد کنترل مصرف را انجام دهیم خُب طبیعتاً سیاست‌ها در راستای تامین این هدف خواهد بود.اصل قضیه این است که دولت برای تامین بنزین با چالش جدی مواجه است. برای دولت تامین نیاز هموطنان به سوخت در حوزه حمل‌ونقل در اولویت است.

ما دو دسته سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های غیرقیمتی را در این حوزه داریم. سیاست‌های قیمتی می‌گوید که نرخ باید به سطحی برسد که تقاضا را کنترل کند.

از آغاز این طرح تاکنون،۵۶ هزار فاقد بیمه شناسایی شد که از بین آنها ۳۲ هزار خودرو بیمه‌نامه‌هایشان را تمدید کردند اما ۲۴هزار خودرو همچنان در لیست خاکستری هستند. برخی از آنها کارت سوخت خود را به افراد غیر داده بودند و برخی در نقاط مرزی از کارت برای سوخت‌بری استفاده می‌کردند.