هرهفته با دکلمه مخاطبان رسانه

سه شنبه ها با دکلمه مخاطبان رسانه

هرهفته سه شنبه ها با آثار دکلمه مخاطبان رسانه ایرانیان اروپا ....

رزومه شاعر جناب مرتضی اسفنانی:

مرتضی اسفنانی متولد تهران در یک خرداد ۵۹
لیسانس (کارشناسی)زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
عضو رسمی کانون شعر ایران
همکاری در کتاب فرهنگ جامع زبان فارسی
که دو جلد از آن به چاپ رسیده (در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکلمه و تدوین : الهم حسینی ابهری

 

 

 

رزومه مرجان چهارراهی:
مدرس زبان انگلیسی
مدرس فن بیان و سخنوری
دکلماتور چند زبانه ، شاعر ، ترانه سرا
داور مسابقات برخی مسابقات دکلماتوری و صدا پیشگی
مقام اول ماهنامه ی دانشجویی ظهور در سالهای ماضی در کاری گروهی
عضو تحریریه و ویراستار هفته نامه ی استانی زرخیز
متن و اجرا : مرجان چهارراهی 

 

 

غزل : رضا حدادیان

ساکن کرمانشاه …متولدتیرماه۱۳۵۳..مسئول برخی صفحات وانجمن های ادبی درسطح شهرکرمانشاه در ادوارمختلف…وازاین قلم کتب مختلفی بصورت اختصاصی درخصوص قوالب مختلف شعری ازجمله غزل،رباعی،سپید ونیزژانرگفتاربه چاپ رسیده که ازلحاظ زمانی میتوان به آنهابدین صورت اشاره کرد:

دستمالی ازستاره….‌گفتار

می خواهم این دنیاپس ازلیلانباشد…غزل

ساعت،لحظه لحظه مراپیرمی کند…سپید

عاشقانه ها….غزل

چهل غزل….غزل

سرقرارباران…رباعی

بصورت کلی رضاحدادیان درپی زبانی جوان وخلاقانه درشعرش می باشدوتاحدامکان ازکاربردمضامین پیرونخ نما پرهیزمی کند

دبیر سرویس رسانه و دکلمه : الهام حسینی ابهری