سویه اومیکرون؛ مقررات جدید

سویه اومیکرون؛ مقررات جدید آلمان برای مسافران ایرانی

  مسافران ورودی به آلمان از ایران باید گواهی واکسیناسیون جانسون، فایزر، مدرنا یا آسترزنکا را داشته باشند . ایران هم اینک از نظر وضعیت پاندمی در فهرست ۱۵۰ کشور پرخطر وزارت بهداشت آلمان قرار ندارد. مسافران ورودی اما باید گواهی واکسیناسیون جانسون، فایزر، مدرنا یا آسترازنکا را داشته باشند و مدرک تست منفی پی […]

 

مسافران ورودی به آلمان از ایران باید گواهی واکسیناسیون جانسون، فایزر، مدرنا یا آسترزنکا را داشته باشند .

ایران هم اینک از نظر وضعیت پاندمی در فهرست ۱۵۰ کشور پرخطر وزارت بهداشت آلمان قرار ندارد. مسافران ورودی اما باید گواهی واکسیناسیون جانسون، فایزر، مدرنا یا آسترازنکا را داشته باشند و مدرک تست منفی پی سی آر نیز ارائه دهند.

همزمان با شیوع بیشتر سویه اومیکرون در ایران، دولت آلمان مقررات جدیدی برای سفر به این کشور در نظر گرفت.

مقامات مسئول در آلمان سه چهارم از ۲۰۰ کشور دنیا را در رده پرخطر از نظر ویروس کرونا طبقه‌بندی کردند. نمایندگان احزاب حاکم در پارلمان آلمان در حال تهیه طرحی برای اجباری شدن واکسیناسیون هستند.

 

انستیتو روبرت کخ در آلمان یک هفته پیش ۱۳۶ کشور در سراسر دنیا را در رده پرخطر از نظر ویروس کرونا طبقه بندی کرده بود.  یکشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) ۱۹ کشور دیگر نیز به این فهرست اضافه شد.