سپیده امینی، صاحب برنز کاراته

خبر ورزشی: سپیده امینی، کاتاروی اهل ملارد که امروز مدال برنز کاراته قهرمانی آسیا در رده سنی امید را کسب کرد.

خبر ورزشی:

سپیده امینی، کاتاروی اهل ملارد که امروز مدال برنز کاراته قهرمانی آسیا در رده سنی امید را کسب کرد.