✍ زانا کوردستانی:

مشق ۲۶، سیاه‌مشق

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۶ فصلنامه‌ی سیاه مشق ویژه‌ی پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد. در این شماره، گفتگوی اختصاصی با سید علی صالحی به همراه شعرهایی از شاعران ایرانی، همچون امیر برغشی، رضا روزگر، افسانه فلاحی، لیلا طیبی، فرسا عمران، حسن فریدی، نظیر تنها، اعظم رضایی، حسین گیتی، زانا کوردستانی و… گنجانده شده است. […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۶ فصلنامه‌ی سیاه مشق ویژه‌ی پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد.

در این شماره، گفتگوی اختصاصی با سید علی صالحی به همراه شعرهایی از شاعران ایرانی، همچون امیر برغشی، رضا روزگر، افسانه فلاحی، لیلا طیبی، فرسا عمران، حسن فریدی، نظیر تنها، اعظم رضایی، حسین گیتی، زانا کوردستانی و… گنجانده شده است.

✍ زانا کوردستانی