آیین بزرگداشت پرفسور سید حسن امین

زانا کوردستانی / مراسم بزرگداشت، پرفسور سید حسن امین، در هفتاد و پنجمین زادروز ایشان برگزار خواهد شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از سبزمنش، مراسم بزرگداشت، پرفسور سید حسن امین، در هفتاد و پنجمین زادروز ایشان برگزار خواهد شد.

این آیین در روز سه‌شنبه هفتم آذر/ قوس ۱۴۰۲، در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، از سوی نهادهای همسو با بنیاد جهانی سبزمنش با حضور شخصیت‌های بارز فرهنگی برگزار خواهد شد.

✍ زانا کوردستانی