معرفی شاعران جوان - شعر نو

شاعران شور ، شاعران نور ( معرفی شاعران جوان)

معرفی شاعر: فریبا نادعلی

بگذارید سه نقطه باشم
و یک شهروند پر استعاره
در جزیره ی تاریک و روشن شما

مختصر تمدن ام
غلام قمر بود
میرزا
یکی به آسمان زد
دیگری به جنگل
و حافظه ام اهرام ثلاله

آدم مگر گناه تو چه بود
که یک عمر
هواشناسی هوای زمین ات را
ابری و سیاه  اعلام  کرد..
حالا با بقیه کاری نداریم
که روی پای چپ لغزیدند
از جبروت
به جبر رسیدند
و از تسبیح به خون سیاوش
فقط حالا
بیا کتاب هایمان را به باد ندهیم
و بی اجازه پرنده ها
شاعر نشویم
که از این راه
به فردوسی نمی رسیم…

#فریبا_نادعلی

******************************

جهان :
چقدر خسته ام ،،،
دكارت
داروين
فيلاسوفياي منطق
مرا شرط مي بندند
آدم ها را استدلال عقلی
شايد بله
شايد خير
من اما
اومانيسم را شرط بستم
باخت را با يک گيلاس قمار غم انگيز
نوش كردم
و
سر بر بالش ابرها
هنوز را می بارم …

🔲🔲🔲

كاراكتر :
جهانِ افراها
زمينِ خسته

موضوع : دو ماراتن
اكسيژن را درو كرده اند بدخواهانِ آسمان
مسابقات را مدام رفتم
رقصیدم
روی پای چپم لغزيدم
.
.
.
نفس بريده
بريده بريده
جام شوكران را تاج خار برسرم كوبيدند
لعنتی هااااا…

اي پدر آسمانی انها را ببخش
نمی دانند چه می كنند

🔲🔲🔲

سالها
ماه ها
درد را چقدر بپيچم
بر مبدأ نصف النهار
شمالی ها
جنوبی ها
كت قرمزها
آشويتس را با فهرست شيندلر سرخ كردند
آتش
شليک
جنگ های جهانی زخمهايم را آلزايمر شدند

🔲🔲🔲

روزها
شبها
لحظه های عطشناک
و
من
و
گوشه ی دنج كافه داستان
چشم های منتظرم
كتاب را
نبض واژه های تبزده را
پيک در پيک نوش می كنند
اما
هنوز كوير در من
نخل های بی سر
زمينِ تشنه ام …
جهانی غمگين …

فريبانادعلی

*****************************

*********************************
معرفی شاعر: دکتر عاطفه سادات میر سعیدی

شعری که در وصف زبان دنبال حرف فاخر است
غرق جنون واج‌هاست، این افتخار شاعر است

وقتی زبان فارسی جاری شود در شعر من
ابراز عشق واژه‌ها بر حق همیشه دائر است

آنجا که دستان قلم مجذوب این دیوانگی است
هر واژه با بالندگی، با بی‌قراری حاضر است

در مدح عشق و بندگی قادر به وصف هر دلی است
اشعار بی‌تکرار آن بر این گواهی ناظر است

گنجینه‌ای از بهترین آهنگ ناب جمله‌هاست
زیباتر از فارسی در این عالَم شگفتا نادر است

من با زبان مادری، می‌گویم از جان و دلم
چندین و چندین بیت هم از وصف نابش قاصر است

باشد که پابرجا بُوَد در زندگی تا بیکران
این آرزوی قلبی‌ام در قلب بیت آخِر است

دکتر عاطفه میرسعیدی
عضو هیات علمی دانشگاه
و
عضو تیم اجرایی خانه ترانه اصفهان

****************************