همراه با شاعران وحید بنی سعید، مهرنوش مستحقان زاده

پیکان زمان به وقت رها شدن… « همراه با شاعران معاصر »

شعر : فهرست شاعر: وحید بنی سعید پیکانِ زمان به وقتِ رها شدن همۀ راه‌ها و جاده‌ها زوال را درخود داشت. آن‌جا! نشانۀ عبوسِ چشم‌اندازهای شهر دمیدنِ روز حقارتِ تلخ‌ترین آفتاب با مرضِ مسریِ خشم در تصویرِ یک حریق و سقوطِ دیوارها در بازارِ خودسوزی با خطوط سیاهی در امتداد لوله‌های بینی بر بالشی سخت […]

شعر : فهرست
شاعر: وحید بنی سعید

پیکانِ زمان
به وقتِ رها شدن
همۀ راه‌ها و جاده‌ها
زوال را درخود داشت.
آن‌جا!
نشانۀ عبوسِ چشم‌اندازهای شهر
دمیدنِ روز
حقارتِ تلخ‌ترین آفتاب
با مرضِ مسریِ خشم
در تصویرِ یک حریق
و سقوطِ دیوارها
در بازارِ خودسوزی
با خطوط سیاهی
در امتداد لوله‌های بینی
بر بالشی سخت
و خروجِ حیات از کالبد.
همان‌جا!
از عالَمِ واژه‌ها
هیچ صدایی نمی‌آید
فهرستی از عابرانِ طاعون زده
که در پیاده‌روها
در بایگانی هیولایی به نام مرگ
دو نیمه
به هم چسبیده‌اند
با نرخِ مرکب تنظیم می‌شود.

************************************************
شعر: خیالِ خیس
شاعر: وحید بنی سعید

ورای مأوای سکوت
به نیشِ اوهامِ شب
تازه زخمی
زیر شولای تباهی
و کسالتی مرموز
اینک!
در منظومۀ شوره زارِ انجماد
و شورۀ بویناک آفتاب
با موسیقی تدفینِ ماهیانِ نمک‌سود
خم‌سایۀ اندوهِ نخل
تصویرِ نمناکِ دردْواژه‌ها
ازتنگ‌رگِ باریکِ شط
قایقِ خیال را خیس می¬کند.

وحید بنی سعید
*******************************************************
رباعی از مهرنوش
شاعر : مهرنوش مستحقان زاده

برشطِّ لبم، بلم بلم، مرجانی
تکثیرهزارقطره ازبارانی
من ساحل اَروَندم وتو بی پروا
کارون کارون،همیشه درطغیانی
💫💫💫💫💫💫💫💫

باآنکه همیشه عشق درتبعیداست
پیروزی عاشقان بلاتردیداست
ازتوطئه ی خزان نترسان مارا
برشاخه ی دل،شکوفه ی امیداست

💫💫💫💫💫💫💫💫
شوری که مرا به اشتیاق آورده
درمن تب تندِ اتفاق آورده
ارابه ی پرشتاب باران،امشب
رویای تورابه کوچه باغ آورده
💫💫💫💫💫💫💫💫

باخاطره ی عشق توبرپاست دلم
هرجا باشی،درست آنجاست دلم
من کفتربرج شانه هایت بودم
سقفی به بلندای تومی خواست دلم

💫💫💫💫💫💫💫💫💫
با بارغمش همیشه بی سامان بود
درمان سکوت مُزمنش،عصیان بود
آن کولبری که مُرد در وادی عشق
یک شیرزن از دیار تاکستان بود
💫💫💫💫💫💫💫💫

دیدی که هوای عشق،اینجاخفه است؟
تاوان شکست قلب،بی تعرفه است؟
چشمان تومنطقی ندارد،اما
بدجوردلم عاشق این فلسفه است
💫💫💫💫💫💫💫💫💫
مهرنوش-مستحقان زاده