شعر

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه، مریم هاشمی تنگستانی

سرما استخوانم بلعيد  حنجره زوزه ميكشد  ها ها ها ها  بخار سردي كه خرخره ام را جويد معكوس ميرود  تا پوستم را دست بكشد  دست بكشم بر تو  دست بكشم از تو  دست بكشم بر قاب عكست  خاك چند ساله را .. ظهور كني  ميان خاك و سرما و من  بروي  خاكسترت بماند كنار استخوان […]

سرما استخوانم بلعيد 

حنجره زوزه ميكشد 

ها ها ها ها 

بخار سردي كه خرخره ام را جويد

معكوس ميرود 

تا پوستم را دست بكشد 

دست بكشم بر تو 

دست بكشم از تو 

دست بكشم بر قاب عكست 

خاك چند ساله را ..

ظهور كني 

ميان خاك و سرما و من 

بروي 

خاكسترت بماند كنار استخوان هايم 

تو اتش گرفته ای 

من زنده به گور

.

مریم هاشمی تنگستانی

 

 

 

دبیر شعر مجله‌ی ایرانیان اروپا: احسان امیری