شعر پارسی زبانان مخاطب زسانه

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با پروا پاچیده

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا با پروا پاچیده...

خانم یاسمن بدری از فرهنگیان خوزستان معاون مدرسه مهاجرین شهر رامشیر شاعر

این سکوت لعنتی با غم تبانی می کند

تکه و صد پاره ام در زندگانی می کند

هر طرف دل می رود رخسار زیبای تو را

خط به خط ، نقطه به نقطه بایگانی می کند

خاطراتت صف کشیده چون قطاری در عبور

بی تردد می شود دل ، شایگانی‌ می کند

لحظه ها را می شمارم وعده ی دیدار کو؟

عشوه می آید دل من را روانی می کند

بشکند دل را به هر راهی که می آید به دست

بوسه را بهر رقیبم رایگانی می کند

ثبت گینس می شود این انتظار لعنتی

کاسه ی صبر مرا بی شک جهانی می کند

#یاسمن بدری

شعله خسروی متولد ۱۳۴۸متولد مسجدسلیمان
دارای هفت اثر کتاب شعر کتاب نوای سوزدل
رقص شاپرکهای خیال
دیوان شعله
گل واژه های محرم

وسه کتاب مشترک دیگر
بانوان موفق الفا
کتاب مشق زن
و نغمه های مشترک
این سه کتاب اخیر با سرپرستی بانو ستاره الله ویسی

باز هم امشب بدور خود حصاری می کشم
بر درخت آرزوها طرح داری می کشم

زردی رنگ مرا آیینه هم تایید کرد
لاجرم بر گونه سرخی ی اناری می کشم

تا مگر پرواز را در خاطرم احیا کنم
در قفس
بی پرو بالی ی قناری می کشم

بی تماشای گل سرخ و هوای بی بهار
بر خیال باغچه عکس هزاری می کشم

چشمه ی شعر و غزل خشکیده شد در طبع من
روی ‌پرچین خیالم بی قراری می کشم

تا که قاب عکس دل مهمان تصویرت شود
بر نگاه حسرتم چشم انتظاری می کشم

#شعله خسروی بابادی

تنظیم:پروا پاچیده

دبیر شعر پارسی رسانه