شعر پارسی زبانان مخاطب رسانه

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با “پروا پاچیده”

با شاعران پارسی ربان مخاطب رسانه ، ماریا نقیب زاده و دکتر مجید قاسمی...

ماریا نقیب زاده شاعر و مدرس دانشگاه.

صاحب دو اثر چاپ شده. از سرایندگان اهوازی

این شعر
اگر خاورمیانه را نلرزاند
بی شک قلب تو را
به تپش خواهد کشاند
و جوانه هایم را خواهد رویاند.
نگو نمی آیی!
شاید آمدی
تفنگ ات را
بر شانه‌هایم رها کردی!
و دستانت را
لابلای موهایم.
ایکاش تنها شعر
زمزمه لبان چریک ها باشد
و فشنگ ها تنها
بر فراز عروسی کولیان
شلیک شوند.
ماریا نقیب زاده
از مجموعه شعر «پروانگی ام را تماشا کن»

#ماریا نقیب زاده

با توام…

گوش بده حرف زیاد است هنوز

سینه در سینه  کش باد  بهار است هنوز

هر کجا حضرت دادار به فرمان آرد
هر کجا مرگ رود درد رود باز محال است
هنوز…
آی ای نبض بلند…
به قدمهای اسیر عدم ات فکر نکن

من به هر دشنه که تهدید کند
می خندم

من به تاتار ِ مغول مرگ نمی اندیشم

من به سر دست و  سوار
تو به افسار فرو ریختنم  فکرنکن

تو به آن اسب سمند
نه.
آن چهارنعلِ تیز تبم فکر نکن

ما که هستیم…هنوز
تو   که هستی..نرو
هی به رفتن..
قفسست فکر نکن

دل به تصویر پر از اشک َابَر ماه نده
از من و ماه و محک های پر از خواب نگو
تو به آن تشنه ی بیداد گر خواب بگو
مرد من آینه ی آدم است اینجا…
برو

عاقبت تاب مرا تاب نخواهی آورد!!
شک نکن با تو ازین ورطه گذر خواهم کرد
فصل برگ آمده انگار…کمی نزدیک است

غزلی باز نیامد به دلم
…فکر نکن..

من تو را در در خط ابروی ابر ماه
بیارم بر دست‌..
مثل سیگار …تو در داد نفسهامی باز…
نفسم را دریاب…
مثل دستان پدر در قفس خاک هنوز
میرود دشمن ما نیز …هنوز..‌
کور کر باد همان کس که  ندانست و …بگفت

من وضو با رخ ماهت  به تبسم با اشک
میزنم آب به رخسار ِ توای محرم ِ راز
و به او باز بگویم پاشا…
از تو دور است بگیری
حاشا…

حلقه ی گمشده ی گاف خدا.‌‌…
تو همان همدم همراه منی…
تو همان همسفر پاک منی
تو…
نه…
خمره ی پرواز منی…
تو پریزاد جهش های منی

تو  نفس داده
به آیات ِ منی

گل سمن ناز نکن
تو فلک نازِ منی و
همان مسلک درویشی ِ وایمان منی

.تو همان حرمت میخانه ی معصوم منی…
تو  همان آسیه ایی
نه
آتش ایثار منی…
تو  بمان ..باز بگویم  با داد

کهکشان قمر قاف منی..
تو
تو..
قمر قاف منی

#مجید قاسمی.

دکتر مجید قاسمی شاعر و دبیر سرویس  پزشکی

رسانه‌ی ایرانیان اروپا

تنظیم :پروا پاچیده

دبیر شعر پارسی رسانه