شاعر سبکهای عشق ( معرفی سرکار خانم عشرت بنی هاشمی )

معرفی و آشنایی با قلم سرمار خانم عشرت بنی هاشمی نمونه ی اشعار: * غزل دلی که سرخ درآن می تپید ،ریخت به هم سری که عشق به جان می دمید،ریخت به هم برای بوسه ی دستان من به دستانت همیشه بال و پری می پریدو ریخت به هم چه کرده ای که نگاهم شده […]

معرفی و آشنایی با قلم سرمار خانم عشرت بنی هاشمی

نمونه ی اشعار:

* غزل

دلی که سرخ درآن می تپید ،ریخت به هم
سری که عشق به جان می دمید،ریخت به هم
برای بوسه ی دستان من به دستانت
همیشه بال و پری می پریدو ریخت به هم
چه کرده ای که نگاهم شده پریشانی
منی که هردفعه سر می‌رسید، ریخت به هم
چگونه شرح دهم حالت خرابم را
کسی که حرف تورا می شنید،ریخت به هم
بیاو پرت بکن بوسه ای به روی لبم
که بلکه بوسه اثرکردو لب نریخت به هم
بیا که مابشناسیم هرچه غفلت را
وجابه جا بکنیم آنچه را که ریخت به هم

*******************************
* رباعی:

تا برق نگاهی به نگاهی خندید
با صاعقه اش، تنگ شرابی بارید
عشق آمدو پرواز کبوتر بالش
شرم آمدوقوس و قزح آن تابید

******************************
*نو رباعی:

وقتی که به من پشت نمودی ،دیدم
رفت از دل من شراب چشم ات بیرون

******************************
*دوبیتی

جناب عشق ازمن هست بیزار
از عشق اصراروازمن بود انکار
برای قلبم ایمیلی زدو گفت
به روی سردی حس ات بکن کار

******************************
*شعرنو

واژه واژه ی
شعرم
بوی
تورا می‌دهد
توراکه
نخستین واژه ای
می پرستم