کرسی جوان ترین استاد ریاضی دانشگاه زوریخ به ریاضی‌دان شهر سقزی رسید

کرسی جوان‌ترین استاد ریاضی دانشگاه زوریخ به ریاضی‌دان سقزی رسید

زانا کوردستانی / کرسی جوان ترین استاد ریاضی دانشگاه زوریخ به ریاضی‌دان شهر سقزی رسید.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و به نقل از سلماس میدیا، “شاهو مشهوری” نخبه‌ی جهانی ریاضی و دارنده‌ی چند رتبه جهانی در المپیادهای جهانی به عنوان جوانترین استاد دانشگاه زوریخ انتخاب شد.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی