تغییر نام شبکه پنج به «تهران»

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و نقل از معاون سیما، شبکه‌ی ۵ تلویزیون ایران به شبکه‌ی تهران تغییر نام داد.

معاون سیما در سخنانی اعلام کرد: تصمیم گرفته شد که شبکه پنج از این‌ پس با نام شبکه «تهران» و با مختصات شهر تهران و استان تهران فعالیت کند.

✍ لیلا طیبی