فن آوری در جهان

شروع به کار اولین معلم ربات هوشمند در یک مدرسه در هند

اولین معلم ربات هوشمند در یک مدرسه در هند شروع به کار کرد اولین معلم ربات مجهز به هوش مصنوعی در مدرسه ای در جنوب هند آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ «این ربات می تواند به سؤالهای متعدد در موضوعات مختلف پاسخ دهد، کمک صوتی ارائه دهد و یادگیری تعاملی را آسان سازد.»

اولین معلم ربات هوشمند در یک مدرسه در هند شروع به کار کرد

اولین معلم ربات مجهز به هوش مصنوعی در مدرسه ای در جنوب هند آغاز به کار کرد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ «این ربات می تواند به سؤالهای متعدد در موضوعات مختلف پاسخ دهد، کمک صوتی ارائه دهد و یادگیری تعاملی را آسان سازد.»

این ربات ویژگیهای یک معلم واقعی با لباس ساری هندی را دارد و با استفاده از چرخ در کلاس حرکت می کندو هنگامی که دنش آموزان را ملاقات می کند، برای سلام به آنها دستش را دراز می کند.

توسعه دهندگان ربات معلم موسوم به «ایریس» اظهار کردند:« ما قصد داریم با کمک این ربات ازطریق استفاده از قدرت هوش مصنوعی جهت آموزش دهی حقیقی، انقلابی در این زمینه پدید آوریم و از طریق تطبیق با نیازها و ترجیحات هر دانش آموز، درس را جذاب و اثرگذار کنیم.