حجت حسنوند شاعر لک زبان

شعر اقوام (لکی و لری) با لیلا طیبی – حجت حسنوند

حجت حسنوند، شاعر لرستانی، زاده‌ی ۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۶، در ابراهیم آباد سلسله شهرستان الشتر است...

استاد “حجت حسنوند” متخلص به “صانع” شاعر لرستانی، زاده‌ی ۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۶ خورشیدی، در ابراهیم آباد سلسله شهرستان الشتر و اکنون ساکن بندر ماهشهر است.

ایشان کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است و در قالب‌های، پریسکه، رباعی و دوبیتی فارسی و لکی شعر می‌سراید.

وی دارای سه کتاب مشترک در قالب رباعی و پریسکه بوده و دو کتاب مستقل در قالب رباعی و پریسکه در دست چاپ دارد.

▪نمونه‌ی شعر لکی:
(۱)
کَسی ئَر شوئِه تاریک سا نِماوژی
ئِه وَر پا ئِشکیا کَس پا نِماوژی
وِری ئَر آسمونَل سِر کَه چی باز
کَسی ئَر مالگَه حالی جا نِماوژی

(۲)
خیالت ها تکم دویرا نمه چو
بیه هُمسا مه ئه ایرا نمه چو
خَمت ئَر روی دلم تاگه قیامت
بیه داخی که ئه ویرا نمه چو.

(۳)
مزانم هَر دِری چاوَه مَکیشی
ئَرا مِه نَقشه ئِه خاوَه مَکیشی
مِه ژیر و بَم تونِم آوردیَه دَس
ئَرا مِه جا نِماز آوَه مَکیشی.

(۴)
فلک بوری و گرد یک تا بکیمن
دلل مونه دل یک جا بکیمن
ئرا یه گل بیه بوری و یه کا
بنیشیمو سنگل مو وا بکیمن.

(۵)
فلک چوی راس و گردم تا نمه‌کی
دلت ئه نوم دل مه جا نمه‌کی
وهار و تاوسونت هر همیشه
مدومی تم و توزه سا نمه‌کی.

 

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
دبیر سرویس شعر اقوام (لکی و لری)