فرح بساطی شاعر لک زبان

شعر اقوام (لکی) با لیلا طیبی – فرح بساطی

بانو "فرح بساطی" معلم، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و مفسر ادبیات فولکلور، زاده‌ی سال ۱۳۵۴ خورشیدی، در شهرستان دره شهر و اکنون ساکن تهران است.

بانو “فرح بساطی” معلم، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و مفسر ادبیات فولکلور، زاده‌ی سال ۱۳۵۴ خورشیدی، در شهرستان دره شهر و اکنون ساکن تهران است.

ایشان لیسانس آموزش ابتدایی و لیسانس زبان انگلیسی دارند و تاکنون دو کتاب “ژون ژیاین” (مجموعه اشعار) و “واته لکی” (ضرب المثل‌های لکی) از ایشان چاپ و منتشر شده است.

▪نمونە‌ی شعر لکی:
(۱)
بخت شعرم کتیه سر قی هچل
زالع ناساز برد سنگسار ار بخل
شعر و مثنوی خریو حالمن
دیه نموشم چه دوبیتی چه غزل.

(۲)
بچل دار حشک چو کیاسی جیرم
وی قدیم زامه گیونی نمیرم
تک تک متاوی جوونیم و تاو
قاوله مرگه، گیسل چی ویرم.

(۳)
نوام آگر، افاقم هر خدایه
رگل بن بن دلم اژ یک جیایه
نه پر دیرم گه مولق مسکنم بو
نه همدردی اری دنیا پیایه.

(۴)
پریزیم ار بجوری خم پره سی
سیا مالم پر اژ دیلک شره سی
وه خاطر هر نمارم کی خوشم بی
درینم هم پر اژ موگه چره سی.

(۵)
اگر ار دار منصورم بکیشن
اگر دالل و سر لاشه‌م بنیشن
و طوری هامه ویرت تا قیومت
حجارل پیکر اژ صبر بتیشن.

▪نمونه‌ی شعر فارسی:
(۱)
بر این تشنه لب عمری به روزه
نگاهت آب شیرین فرات است
من آن محتاج وامانده به راهم
زکاتم ده که هنگام زکات است.

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
دبیر سرویس شعر اقوام (لکی)