علی علیپور شاعر لک زبان

شعر اقوام (لکی و لری) با لیلا طیبی – علی علیپور

علی علیپور، شاعر لک‌زبان زاده‌ی ۳ فروردین ماه ۱۳۴۰ خورشیدی، در روستای بتکی شهرستان الشتر...

استاد “علی علیپور” فرزند “عزیز علی” زاده‌ی ۳ فروردین ماه ۱۳۴۰ خورشیدی، در روستای بتکی شهرستان الشتر استان لرستان که هم اکنون ساکن شهر نهاوند در استان همدان است.

ایشان دبیر بازنشسته‌ی آموزش و پرورش الشتر و مسئول فعلی انجمن ادبی سرای سخن نهاوند و نایب ریس خانه‌ی ادبی استان همدان و همچنین از داوران نخستین جشنواره کشوری شعر گیان نیز بوده است.

کتاب “وقتی غزل می‌خواند” در سال ۱۳۸۴ از ایشان چاپ و منتشر شده است و کتاب دیگری که شامل شعر و طراحی است و به نام “قافیه می‌چکد” در زیر چاپ دارند.

 

▪نمونه‌ی شعر لکی:
(۱)
لرز و تو ها کول گیونا دس پتی
ار بنار بی کسی هوره مهم
چی ملیچک بال و پر کیمه تو نوش
دیرم ای درد ه که خاپوره مهم
بوشه بینم تا چنی گایار کور
هونه مینر دشت گیونم هیل خم
کوکه پسکی تا چنی بیلا سرم
چی گرین هیزدم بینن ایل خم
پشت پا مینر من و بخت دلم
می بطوری کو بچی لیوه تو چات
اوه لیزو بی پلامارم نه
بو بسازیمو و گرد یک نهات
سوز بالا برز ومرواری دنو
می ترک کت ای دلم کمتر بخن
هونه پانن میمنایی بار و دی
ساز بد تیک جیایمو نژن
شوی نیه ای بیل گرم دس بکیش
بی خور دیری چلا می آگره
دل سیاتی ای دل بیچاره اژ
سوز و داخ خاطرات زویتره
هامه سیکی شون دل کز بی قرار
بال و پر تر چی ملیی ای زور تو
تازه داسی هویر صو ار تشت روژ
م هنی هامه خیال لرز شو
م بنیسم ار پل زامم و آه
بی خیال دل دوا داری نمن
رسم سرداری؛ هراتی؛ گلونی
بار کردی چین پیا داری نمن
چیت دورا دور داوارل کتن
آور خم دیری مگیری سا نماو
واهوفه پیچاسه گیونم گل گلی
توژ ماری زیم دل آزا نماو
بخت گن کت ار گره کوره عجو
رفت اسر وخاک نرم و ری دریژ
هس تم ای دل قی بری بمر ولادت
وسرا کتمه ای گریی قویل و گیژ
پر دلم چی اعه کلنجه ور تونه
ای دس خم هوردنم زرد ه هنی
ای نوما هامر گرون و داخ تو
ای درا زخ بستی سرده هنی.

(۲)
وری چی هور رخ گیونم بتاون
لش حشکم بشور و خو بلاون
بنیش ار سر مزار بی‌کس دل
و هر نامرحمی میت چم بخاون

(۳)
وری تا هویر نگرتیمه بچیمو
پریسکه پر نگرتیمه بچیمو
ولایت چن ویار اژ پا پرا بی
وری تا سر نگرتیمه بچیمو

 

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
دبیر سرویس شعر اقوام (لکی و لری)