شعر پارسی زبانان مخاطب زسانه

شعر شاعران پارسی زبان ایرانی با پروا پاچیده

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا با پروا پاچیده

جنس شعر ناب تو از واژه های دیگر است

شعر ناب چشم تو با خوانش دل خوشتر است
شوق من از جنس خواهش شعر تو بهتر است

واژه ها را تک به تک در خاطرم می پرورم
جنس شعر ناب تو از واژه های دیگر است

شب که فانوس خیالم باز روشن می شود
تازه می فهمم که چشمت آفتاب محشر است

بس که شیرینی به تکرار کلامت جاری ی ست
حتم دارم که نفس هایت دکان شکر است

معصیت در عمق موج چشم اقیانوسی ات
در دل توفان چنانچون کشتی ی بی لنگر است

شعله شعله آتشی بر جنگل دل می زنی
آنچه باقی مانده از دل توده ای خاکستر

شعر ناب چشم تو با خوانش دل خوشتر است

#شعله خسروی بابادی

ناز چشمانت مرا افسون کند

شیوه طنازیت دلخون کند

ای فدای ان دو چشم مست تو

برق لبهایت مرا مجنون کند .

# مجید محسنی ( م. رها )

ز عشقت سوختم آرام جانم

گلی پژمرده ام ای باغبانم

نمی بینی کویر تشته ات را

مرا سیراب کن نامهربانم !

# مجید رها .

تنظیم :پروا پاچیده

دبیر شعر شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه