شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با پروا پاچیده

اشعار شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

لال
از زوزه چندش آور خیابان
در گوش کودکی های ول شده
لای سرایت ماشین،
به مرض گدایی تا حسرت شناور
در اندام گرسنه زنی/
که دید زد ویترین شکنجه را
و از ابر تحمل ، عقده های ناکامی
در چشم هاش باریدن گرفت!

– چند تلنگر باید زد؟

از بلوغ آفت زده دختری
که میوه توجه گندید روی دستش،
و فشار هورمون ها را
در توهم عشق
            به بوسه ای فروخت!

– چند تلنگر!

از سنگ های کدورت /
در جیب های خالی خانه
تا حرف های منگنه شده
به بهانه های دلتنگی،
که چلاق می کند پای رابطه را
و صبر/
این سکوت تربیت شده با اجبار
لای گز گز دست های بی نوازش
تا گور به گور شدگی دوستت دارم
در خلال آه های نمایشی!

– چند تلنگر به پوست کلفتی
این شجاعت اخته شده باید زد!،

#مهشید_قنواتی

قدم هایم
مسیر نشناس و سر به هوا،،،
میروم و پایم نمیرود

جهنم در سرم هوار میکشد
من به گداختن قلبم مشغولم
مرزها بین چشم هایمان به شکافتن ،
افتاده اند

فاصله از من ،تا تو
شب های طولانیِ شعر است
گریخته ام
در امواج بیصدایی هایمان

بگذار دستهایم ، ابری باشد
صورتم را بپوشاند

باران پنهانیِ
پشت ابرها  را،
بیشتر دوست میدارم

#مریم رستمی

تهیه: پروا پاچیده
تنظیم: رامک تابنده