هر هفته با آثار شاعران پارسی زبان دررسانه ایرانیان اروپا

شعر مخاطبان رسانه : احمد آرام ،مریم گمار،بابک فرهادنیا

هر هفته چهارشنبه و یکشنبه ا با شعر ،شاعران پارسی زبان در رسانه ایرانیان اروپا با ما باشید.

بـــا عشق میشود همه جا را بهار کـــرد
بـاغ ِ نمـونه از دلُ جـان سبزه زار کــرد

از چشمه های سرخ شقایق چنانچه اب
جاری که شد به خون ِ رگان جویبار کرد

آن جـا به زیر سایه ی گل های نسترن
بنشسته خوب دیده برآن مر غزار کــرد

خون است می چکد به سر ِروی نسترن
از بس شکست و پیر شد از غم جدار کرد

ان بــاغبان ِ خسته کــه هیچم خبر نشد
از زخم هــای خورده دلــم بس هوار کرد

رفتم بــه پــای لالــه نشستم کـه میشود
آیــا غم ِ مـــرا بــه کتــابی شعار کـــرد؟

احمد جاهد

گردن چرخانده ای به اضطراب
در پس حفره های مجروح
صدا میزنی مرا

ای بابونه اندوه
بگو چگونه بسرایم ؟
فوران اشک در صدایت را
که شکل در همی از ایستادن بادی

جلوتر بیا
به موازات لب های پنجره
حالا بگو در این تخیل غلیظ
در انتظارِ کدام اشاره ی باران
باشم ؟
که از بسامدش
رنجی ناگزیر بر سرم نریزد
وپرت نشوم بر شمایلِ تاریکی
که ذهنی مرطوب را پس می دهد

بگو درطبیعت تو !
به کدام جهت شعله بگیرم؟
تا طلوع کنم بر نیم رخ کلمات
واز کهکشانی عبور

ای سطر سر به زیر
آویخته بر تلألو ماه
قد کشیدن تو بر ناخودآگاهم را
برگردن کدام حروف معاصر بیاندازم؟
که سبز شود اندیشه اش
در خاک های نابارور

ای یاس در هم تنیده ؛
ظرافت لبخندی در عبور!
به دیدنم بیا!
صدا بزن مرا
که در ادامه ات نشسته
هزار ناگهان تازه

می بینی ؟
این نشانه ها؛
از سمت تو،
عبارتیست از نو
که خواب ِواژ ه های گداخته را بهم می زند

حالا می توانم با هر انگشت
شعری را جابجا کنم و به هیات لبخندی جا بزنم

مریم گمار

صدای تو ،شالیزار
نفس هات
پرسه در باغ پرتقال
گفته ای : “چشم براه منی ” و
من
در باد
از باد
جلوترم
.
بابک فرهادنیا

 

 


دبیر سرویس شعر:احسان امیری