انگار بیماری های واگیر دار قرار نیست به این زودی ها دست از دامن بشر بردارد

شناسایی مواردی از بیماری آبله میمون در اقصی نقاط جهان!

انگار بیماری های واگیر دار قرار نیست به این زودی ها دست از دامن بشر بردارد وهرروز شاهد گونه های جدید این بیماری ها هستیم.

سرویس خبری-

انگار بیماری های واگیر دار قرار نیست به این زودی ها دست از دامن بشر بردارد وهرروز شاهد گونه های جدید این بیماری ها هستیم.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا با شناسایی مواردی از بیماری آبله میمون دربلژیک،آلمان،استرالیا،آمریکا،استرالیا،سوئد،بریتانی، پرتغال و اسپانیا  وزارت بهداشت این کشورهاخواستار قرنطینه سه هفته‌ای بیماران شد و تاکید کرد که این بیماری برای مردم خطری جدی نیست.

آبله میمون از طریق ارتباط نزدیک و مستقیم با پوست یا لباس فرد آلوده و یا رابطه جنسی منتقل می‌شود.