تعریف و حکم شهادت دروغ در دادگاه- وکیل راحله اکبری

بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب چنین مقرر است. «هر کس که در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز حبس. و یا به بیست ‌پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» در موضوعاتی که دادگاه از شهود و مطلعان تقاضای ادای شهادت یا اطلاع نماید.

گواهی یا شهادت دادن در دادگاه به معنای آن است که یک فرد از دیده ها و شنید ها و محسوسات خود و یا سایر اطلاعاتی که به طور اتفاقی از موضوعی پیدا کرده است نزد دادگاه یا مراجع قضاوتی سخن گوید و با توجه به این تعریف ، شهادت کذب به معنای آن است که شخص در خصوص موضوعی متوسل به دروغ شود و اموری که ندیده ، نشنیده یا اطلاعی از آن ندارد را بازگو کند . به جهت اینکه شهادت هنوز هم یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود و موضوعات حقوقی و کیفری مهمی را می توان به وسیله شهادت اثبات نمود ، شهادت کذب یا شهادت دروغ می تواند تاثیری منفی بر جریان پرونده داشته و حقوق طرف مقابل را تضییع کند . به همین دلیل در قوانین برای شهادت کذب مجازات تعیین شده و سبب مسئولیت مدنی شاهد دروغین می شود
علاوه بر اینکه شهادت دروغ جرم است و سبب مجازات شاهد آن می شود ، شهادت کذب پیامدهای حقوقی نیز به همراه داشته و آن بی اثر شدن شهادت دروغ یا شهادت کذب است . به موجب ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی : در صورتی که معلوم شود گواه بر خلاف واقع شهادت داده است ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود . بر اساس این ماده در صورتی که کذب بودن شهادت پیش از صدور رای قطعی برای دادگاه مشخص شود ، دادگاه بدون توجه به این شهادت کذب تصمیم گیری می نماید و هر گاه پس از صدور رای قطعی دروغ بودن گواهی آشکار شود ، این رای قابل واخواهی ، تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی می باشد که با این اعتراض ، دادگاه به شهادت ترتیب اثر نمی دهد و با چشم پوشی از آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند . برای آشنایی با واخواهی از حکم ، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی کلیک کنید .
اما هر گاه کذب بودن شهادت پس از نهایی شدن حکم ( پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی و واخواهی از حکم غیابی ) مشخص شود ، ممکن است بتوان با اثبات ” حیله و تقلب طرفی که گواهی دروغ به نفع او داده شده است ” ، از رای صادر شده اعاده دادرسی نمود . برای آشنایی با اعاده دادرسی و جهات تقاضای اعاده دادرسی کلیک کنید .
علاوه بر بی اثر شدن گواهی کذب در دادگاه ، شهادت دروغ پیامد حقوقی دیگری نیز به همراه دارد و آن اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه گواه کذب و حتی شخصی است که از گواهی کذب بهره مند شده است . به این معنا که می توان هزینه ها و خساراتی که از بابت شهادت کذب وارد شده است را با اثبات کذب بودن گواهی یا شهادت از دادگاه حقوقی مطالبه نمود .

تنظیم : رقیه خانمحمدزاده
ارسال: وکیل راحله اکبری