استاد ادبیات دانشگاه تهران درگذشت

شهرام آزادیان درگذشت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شهرام آزادیان استاد دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران درگذشت.

استاد شهرام آزادیان، استادی جوان و صاحب اندیشه و فخر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. اندک عمر و بسیار فضل بود.
به قول جوینی: خمر او یک ساعته و خمار آن جاودان بود.

خبری سرشار از حزن و در اوج ناباوری، استادی از دنیای ادبیات پرکشیدن که بسیار عزیز و دانشمند بودند و جایگاه خالی ایشان ، سخت پر خواهد شد.
از جمله آثار ایشان:
مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

شهرام آزادیان. “نفیسی و رودکی.” رودکی سرآمد شاعران فارسی ۱، ۱-۶۵-۸۵۳۳ (۱۳۸۷): ۱-۹٫
شهرام آزادیان. “حذفیات کتاب صادق هدایت محمود کتیرایی.” ایران نامگ ۴، ۱ (۱۳۹۸): ۲۵-۶۱٫
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

شهرام آزادیان. “نگاهی به تصحیح متون در دوره قاجار.” مطالعات باستان شناسی -، ۱ (۱۳۸۳): ۱۵۱-۱۷۰٫
شهرام آزادیان. “تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه اوقاف گیب.” مطالعات باستان شناسی ۵۶، ۱۷۳ (۱۳۸۴): ۱۷۳-۱۷۹٫
شهرام آزادیان. “دو تقسیم بندی قدیم از کرامات صوفیه.” مطالعات باستان شناسی ۵۷، ۱۷۹ (۱۳۸۵): ۶۳-۷۲٫
شهرام آزادیان. “بررسی تصحیحات فارسی عباس اقبال آشتیانی.” سبک شناسی نظم و نثر فارسی ۱، ۱ (۱۳۸۷): -.
شهرام آزادیان. “نگاه شخصیتهای داستانهای صادق هدایت به رابطه با جامعه.” سبک شناسی نظم و نثر فارسی ۱، ۲ (۱۳۸۷): ۱۱۳-۱۲۳٫
شهرام آزادیان و مسعود راستی پور . “بررسی انتحالات ادبی راوندی.” مطالعات باستان شناسی ۱، ۲ (۱۳۸۸): ۱۰۸-۹۵٫
شهرام آزادیان. “بررسی گرایشها در رشته زبان و ادب فارسی.” ادب فارسی ۱، ۳-۵ (۱۳۹۰): ۳۰۹-۳۱۷٫
شهرام آزادیان و رضا خبازها. “حسن تخلص و عیوب لفظی گریز تا آغاز سده هفتم.” ادب فارسی ۲، ۲ (۱۳۹۱): ۶۷-۸۳٫
شهرام آزادیان و نسیم محمدی. “طرز تازه (سبک هندی) در آینه تحقیقات خاورشناسان.” سبک شناسی نظم و نثر فارسی ۶، ۲۲ (۱۳۹۲): ۱-۱٫
شهرام آزادیان و حمید رضا حکیمی. “سلجوقیان و حمایت از ادبیات فارسی.” ادب فارسی ۴، ۱ (۱۳۹۳): ۷۳-۹۲٫
شهرام آزادیان و نسیم محمدی. “تاریخ تحقیقات پیرامون سبک هندی در ایران و جهان.” شبه قاره ؛ ویژه نامه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱، ۳ (۱۳۹۴): ۳۱۱-۳۳۷٫
شهرام آزادیان و محمدعلی اجتهادیان. “دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل.” ادب فارسی ۵، ۲ (۱۳۹۴): ۹۷-۱۱۱٫
شهرام آزادیان و بندیکت اشتپلر. “حاکم و پهلوان عاشق در ادا و شاهنامه.” سبک شناسی نظم و نثر فارسی ۱۵، ۷۷ (۱۴۰۱): ۶۳-۷۹٫
فاطمه حمصیان کاشان و شهرام آزادیان. “تحول معنی واژۀ حماسه از آغاز تا سال ۱۳۱۳ هجری شمسی (هزارۀ فردوسی).” مجله علمی – پژوهشی تاریخ ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۵، ۲ (۱۴۰۱): ۱۴۳-۱۶۶٫
روح استاد عزیز شاد.