اثری از ناهید روزنیک منتشر شد

شینی ته‌نیایی منتشر شد

زانا کوردستانی / کتاب "شینی ته‌نیایی" اثری از بانو "ناهید روزنیک" چاپ و منتشر شد.

کتاب شینی ته‌نیایی اثری از بانو ناهید روزنیک چاپ و منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این کتاب مجموعه‌ای از اشعار کردی و فارسی این بانوی شاعر است که به همت انتشارات ژیار به مخاطبان عرضه شده است.

✍ زانا کوردستانی