درگذشت شاعر و نویسنده بروجردی

زانا کوردستانی / آقای "صید علی بهروز"، شاعر و‌ نویسنده‌ی بروجردی، بود که امروز ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ دارفاتی را وداع گفت.

آقای “صید علی بهروز”، شاعر و‌ نویسنده‌ی بروجردی، بود که امروز ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ دارفاتی را وداع گفت.

وی به دو زبان فارسی و لکی شعر می‌سرود، و مجموعه اشعارش تحت عنوان “گوشه‌ای از واقعیت مردم” در قالب غزل و دوبیتی با مضامین ادبیات تعلیمی، اجتماعی و اخلاقیات چاپ و منتشر شده بود.

از نامبرده مجموعه داستانی نیز با بررسی زندگی خود نویسنده و دوران سخت مصایب گذشته و سبک زندگی روستایی و آداب و رسوم مردم لرستان به رشته تحریر در آمده است که توسط انتشارات کلهری بروجرد به چاپ رسیده است.

✍ زانا کوردستانی